Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2189. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013), stran 6532.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013) (Uradni list RS, št. 89/12 in 25/13) se v Prilogi 1 »Redni del« v področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.1 Poslovno področje, v podpoglavju 3.1.08 Turizem, v modulu 3.1.08.01 Turizem dopolni raziskovanje pod zaporedno številko 3.1.08.01.03 Delo potovalnih agencij tako, da se glasi:
V področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.1 Poslovno področje, v podpoglavju 3.1.11 Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj, v modulu 3.1.11.01 Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj se pod zaporedno številko 3.1.11.01.02 doda nova naloga z naslovom Priprava adresarjev za poslovna raziskovanja, ki se glasi:
V področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju 3.2.02 Trg dela, v modulu 3.2.02.01 Aktivno prebivalstvo se dopolni raziskovanje pod zaporedno številko 3.2.02.01.05 Statistika prostih delovnih mest tako, da se glasi:
V prilogi 2 »Razvojni del« se v področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.02 Trg dela, v modulu R3.2.02.02 Plače in stroški dela pod zaporedno številko R3.2.02.02.03 doda novo raziskovanje z naslovom Možnosti uporabe podatkov iz Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP) v obstoječih statističnih raziskovanjih, ki se glasi:
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.03 Izobraževanje, v modulu R3.2.03.02 Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje se pod zaporedno številko R3.2.03.02.03 doda novo raziskovanje z naslovom Sodelovanje v ESS projektu: Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih, ki se glasi:
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.05 Zdravje, v modulu R3.2.05.01 Javno zdravje se pod zaporedno številko R3.2.05.01.09 doda novo raziskovanje z naslovom Analiza prvega in drugega presejalnega kroga Državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki (Program Svit), ki se glasi:
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.05 Zdravje, v modulu R3.2.05.01 Javno zdravje se pod zaporedno številko R3.2.05.01.10 doda novo raziskovanje z naslovom Spremljanje obvladovanja srčno-žilnih bolezni v Sloveniji z analizo geografskih, socioekonomskih in sociodemografskih determinant neenakosti v zdravju in v dostopnosti do preventivnih zdravstvenih storitev, ki se glasi:
V področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.06 Življenjska raven, v modulu R3.2.06.01 Življenjska raven se pod zaporedno številko R3.2.06.01.03 doda novo raziskovanje z naslovom SHARE – Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – analiza, ki se glasi:
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-266/2013/7
Ljubljana, dne 2. julija 2013
EVA 2013-1522-0019
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti