Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2183. Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom, stran 6527.

Za izvrševanje 60. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13) v zvezi s 97. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– način obveščanja in vsebino obvestila delodajalca Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti delavcu, kateremu ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi,
– postopek vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom.
2. člen
(1) O odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti delavcu delodajalec na dan vročitve odpovedi ali na dan, ko prejme dokazilo o vročitvi odpovedi delavcu, obvesti zavod z uporabo e-storitev, ki jih zagotavlja zavod (v nadaljnjem besedilu: e-storitve).
(2) Sestavni del obvestila iz prejšnjega odstavka so:
– identifikacijski podatki delodajalca (naziv, sedež),
– identifikacijski podatki delavca (ime, priimek, davčna številka) in
– podatek o trajanju odpovednega roka.
(3) Po izteku odpovednega roka delodajalec obvestilo o odpovedi pogodbe dopolni še:
– s podatkom o skupni višini stroška nadomestila bruto plače, ki ga je izplačal delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela zaradi uveljavljanja ukrepov na trgu dela,
– s številom dni, za katere je delavcu izplačal nadomestilo plače zaradi njegovega vključevanja v ukrepe na trgu dela,
– s podatkom o tem, ali je delavcu kadarkoli po odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponudil drugo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas pri sebi ali pri drugem delodajalcu in je delavec odklonil podpis ponujene pogodbe o zaposlitvi in
– s številko transakcijskega računa, na katerega želi prejeti povračilo nadomestila stroška bruto plače, izplačanega delavcu za čas uveljavljanja ukrepov na trgu dela.
3. člen
(1) Vključevanje delavca v ukrepe na trgu dela se v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, izvaja na podlagi prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve in na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta.
(2) Delodajalec omogoči delavcu odsotnost z dela zaradi njegovega vključevanja v ukrepe na trgu dela.
4. člen
(1) Po prijavi zavod z delavcem izdela zaposlitveni načrt, v katerem se glede na vrsto dogovorjenih ukrepov časovno opredeli aktivnosti delavca pri iskanju zaposlitve in vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
(2) Potrebno število dni odsotnosti z dela za uresničitev dogovorjenih aktivnosti zavod delodajalcu sporoči preko e-­storitev, delodajalec pa jih lahko preveri tudi z vpogledom v zaposlitveni načrt, ki mu ga predloži delavec. Do dneva seznanitve delodajalca z dogovorjenim številom dni odsotnosti je ta delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela v trajanju največ en dan na teden oziroma en dan na vsakih pet zaporednih delovnih dni, če odpovedi delavcu ni vročil v začetku tedna. Ta obveznost ne velja za dni, ko je delavec upravičeno odsoten z dela zaradi bolezni ali izrabe dopusta.
(3) Kadar je z zaposlitvenim načrtom dogovorjena vključitev v aktivnost, ki traja več dni zaporedoma, delodajalec delavcu odobri odsotnost z dela glede na dneve, ki so določeni v vabilu na udeležbo v aktivnosti, ki ga delavec predloži delodajalcu najmanj tri dni pred vključitvijo v aktivnost.
5. člen
(1) Če se delavec v roku iz drugega odstavka 131. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13) ne prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve, zavod o tem preko e-storitev obvesti delodajalca.
(2) Če se delavec po izteku odpovednega roka ne prijavi v evidenco brezposelnih oseb in ne uveljavlja pravice do denarnega nadomestila, mora delodajalec zahtevku za povračilo stroška nadomestila bruto plače, izplačanega delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela zaradi uveljavljanja ukrepov na trgu dela, priložiti vsa dokazila iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Povračila iz prejšnjega odstavka ne more uveljaviti delodajalec, ki v roku treh delovnih dni po pričetku teka odpovednega roka zavoda preko e-storitev ne obvesti o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu.
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-8/2013
Ljubljana, dne 1. julija 2013
EVA 2013-2611-0054
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti