Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2029. Sklep o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, stran 6108.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 18. redni seji dne 3. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka
I.
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od 10 dni, lahko starši enkrat letno uveljavljajo znižanje plačila v višini 30 % njim določenega plačila.
Razliko med znižanim plačilom staršev in ekonomsko ceno programa znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil zagotavlja Občina Polzela.
Vlogo za znižanje plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku petih zaporednih delovnih (obračunskih) dni od zaključka odsotnosti otroka.
To določilo velja za starše otrok, za katere je Občina Polzela po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov.
II.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-13/2012-11, sprejet na 17. seji dne 10. 4. 2013.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-14/2012-9
Polzela, dne 3. junija 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost