Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji, stran 6079.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 118/6 – ZUOPP-A, 36/08, 20/11) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je občinski svet na 17. redni seji, ki je bila 11. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji (Uradni list RS, št. 5/97, 54/00 in 62/08) in se glasi:
Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2013
Ljubno, dne 11. junija 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost