Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2007. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 6063.

Na podlagi 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 14. in 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01, 1/02 – popr.), 2. člena Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 5. točke Sklepa skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o ustanovitvi območnih svetov, je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 1. izredni – korespondenčni seji, dne 7. 6. 2013 sprejela
S K L E P
o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
I.
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: skupščina ZZZS) določa 1. julij 2013 kot dan razpisa volitev članov Skupščine ZZZS in članov območnih svetov ZZZS. S tem dnem začnejo teči roki za volilna opravila.
II.
Skupščina ZZZS določa 3. oktober 2013 kot dan glasovanja za izvolitev članov skupščine ZZZS in članov območnih svetov.
III.
Člane skupščine ZZZS volijo oziroma imenujejo:
1. šestnajst članov – predstavnikov delodajalcev volijo organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici in drugih združenjih delodajalcev, ki so organizirani za območje države;
2. štiri člane – predstavnike delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb – imenuje Vlada Republike Slovenije;
3. petnajst članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev – volijo zainteresirani sindikati, reprezentativni za območje države, glede na število svojih članov;
4. enega člana – predstavnika kmetov, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic – volijo organizacije s področja kmetijstva, ki so organizirane za območje države;
5. sedem članov – predstavnikov upokojencev – volijo organizacije upokojencev, ki so organizirane za območje države;
6. dva predstavnika invalidov volijo invalidske organizacije, ki so organizirane za območje države.
IV.
Območni sveti, ustanovljeni na območjih posameznih območnih enot ZZZS, štejejo sedem članov, od katerih se trije člani volijo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev in štirje člani v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, eden predstavnik upokojencev in eden predstavnik invalidov).
V.
Skupščina ZZZS imenuje volilno komisijo ZZZS, ki vodi in izvaja volitve članov skupščine ZZZS in članov območnih svetov ZZZS, v sestavi:
1. Cirila Mali – predsednik (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
2. Borut Bogataj – namestnik predsednika (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
3. Andrej Friedl – član (Gospodarska zbornica Slovenije)
4. Kristina Barič – namestnik člana (Združenje delodajalcev Slovenije)
5. Milan Utroša – član (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
6. Aljoša Čeč – namestnik člana (KSS Pergam)
7. Silva Gorjup – član (Zveza društev upokojencev Slovenije)
8. Jozefina Subotič – namestnik člana (Zveza društev upokojencev Slovenije).
Mandat volilne komisije je 4 leta.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2013-DI/3
Ljubljana, dne 7. junija 2013
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vladimir Tkalec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti