Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

1999. Tretja dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav, stran 6044.

Na podlagi 15. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
T R E T J O D O P O L N I T E V S E Z N A M A
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
S tem seznamom se dopolnjuje seznam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/06, 17/07 in 43/10. Objavljeni so naslovi po študijskih programih prve, druge in tretje stopnje, akreditiranih od 1. 5. 2010 do 14. 2. 2013 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12).
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) sprejeti na predlog senatov članic na senatu Univerze v Ljubljani, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
 
I. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+---------------------------+-------------------+---------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po|  Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih|        |
|po Zakonu o visokem šolstvu|  in znanstvenih |        |
|(Uradni list RS, št. 32/12 | naslovih (Uradni |        |
|– UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12| list RS, št. 61/06|        |
|  – ZPCP-2D in 109/12)  | in 87/11 – ZVPI) |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|1. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO|          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|– univerzitetni študijski |          |        |
|program          |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Urbanizem         |diplomirani inženir|dipl. inž.   |
|              |arhitekt-urbanist |arh. urb. (UN) |
|              |(UN)        |        |
|              |diplomirana    |        |
|              |inženirka     |        |
|              |arhitektka-    |        |
|              |urbanistka (UN)  |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|2. FAKULTETA ZA      |          |        |
|ELEKTROTEHNIKO in FAKULTETA|          |        |
|ZA RAČUNALNIŠTVO IN    |          |        |
|INFORMATIKO        |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|– interdisciplinarni    |          |        |
|univerzitetni študijski  |          |        |
|program          |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Multimedija        |diplomirani inženir|dipl. inž. mm. |
|              |multimedije (UN)  |(UN)      |
|              |diplomirana    |        |
|              |inženirka     |        |
|              |multimedije (UN)  |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|3. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO|          |        |
|in AKADEMIJA ZA LIKOVNO  |          |        |
|UMETNOST IN OBLIKOVANJE  |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|– interdisciplinarni    |          |        |
|univerzitetni študijski  |          |        |
|program          |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Dizajn inženiring     |diplomirani inženir|dipl. inž.   |
|              |dizajn inženiringa |diz. inž. (UN) |
|              |(UN)        |        |
|              |diplomirana    |        |
|              |inženirka dizajn  |        |
|              |inženiringa (UN)  |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
I. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |       |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 – | list RS, št. 61/06 |       |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI) |       |
|     109/12)     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. AKADEMIJA ZA GLASBO   |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Glasbena umetnost     |magister akademski |mag. akad.  |
|              |glasbenik – z    |glas.     |
|              |navedbo smeri    |       |
|              |študija       |       |
|              |magistrica     |       |
|              |akademska      |       |
|              |glasbenica – z   |       |
|              |navedbo smeri    |       |
|              |študija       |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški magistrski   |          |       |
|študijski programi     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Glasbena pedagogika    |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |glasbene pedagogike |glas. ped.  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |glasbene pedagogike |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Glasbeno-teoretska     |magister profesor  |mag. prof.  |
|pedagogika         |glasbene umetnosti |glas. um.   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |glasbene umetnosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Instrumentalna in pevska  |magister profesor – |mag. prof.  |
|pedagogika         |z navedbo smeri   |       |
|              |študija       |       |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica – z   |       |
|              |navedbo smeri    |       |
|              |študija       |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|2. AKADEMIJA ZA      |          |       |
|GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN |          |       |
|TELEVIZIJO         |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Umetnost giba       |magister umetnosti |mag. um. gib. |
|              |giba        |       |
|              |magistrica     |       |
|              |umetnosti giba   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO  |          |       |
|UMETNOST IN OBLIKOVANJE  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Konserviranje in      |magister      |mag. kons.-  |
|restavriranje       |konservatorstva-  |rest.     |
|              |restavratorstva   |       |
|              |magistrica     |       |
|              |konservatorstva-  |       |
|              |restavratorstva   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slikarstvo         |magister slikarstva |mag. slik.  |
|              |magistrica     |       |
|              |slikarstva     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Kiparstvo         |magister kiparstva |mag. kip.   |
|              |magistrica     |       |
|              |kiparstva      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|4. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški magistrski   |          |       |
|študijski program     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Biološko izobraževanje   |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |biologije      |biol.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |biologije      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|5. EKONOMSKA FAKULTETA   |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Kvantitativne finance in  |magister ekonomskih |mag. ekon. ved|
|aktuarstvo         |ved         |       |
|              |magistrica     |       |
|              |ekonomskih ved   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|6. FAKULTETA ZA      |          |       |
|ARHITEKTURO        |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Urbanizem         |magister inženir  |mag. inž. arh.|
|              |arhitekt-urbanist  |urb.     |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |arhitektka-     |       |
|              |urbanistka     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|7. FAKULTETA ZA      |          |       |
|ELEKTROTEHNIKO       |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Elektrotehnika       |magister inženir  |mag. inž. el. |
|              |elektrotehnike   |       |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |elektrotehnike   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|8. FAKULTETA ZA      |          |       |
|ELEKTROTEHNIKO, EKONOMSKA |          |       |
|FAKULTETA, BIOTEHNIŠKA   |          |       |
|FAKULTETA, MEDICINSKA   |          |       |
|FAKULTETA in FAKULTETA ZA |          |       |
|DRUŽBENE VEDE       |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Uporabna statistika    |magister uporabne  |mag. upor.  |
|              |statistike     |stat.     |
|              |magistrica uporabne |       |
|              |statistike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|9. FAKULTETA ZA      |          |       |
|GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, |          |       |
|FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN |          |       |
|FIZIKO IN         |          |       |
|NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA    |          |       |
|FAKULTETA         |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geofizika         |magister geofizike |mag. geofiz. |
|              |magistrica     |       |
|              |geofizike      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|10. FAKULTETA ZA DRUŽBENE |          |       |
|VEDE            |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Komunikologija       |magister      |mag. kom.   |
|              |komunikologije   |       |
|              |magistrica     |       |
|              |komunikologije   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Politologija – analiza   |magister      |mag. pol.   |
|politik in javna uprava  |politologije    |       |
|              |magistrica     |       |
|              |politologije    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Sociologija        |magister      |mag. soc.   |
|              |sociologije     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |sociologije     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Sociologija – upravljanje |magister      |mag. soc.   |
|organizacij, človeških   |sociologije     |       |
|virov in znanja      |magistrica     |       |
|              |sociologije     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|11. FAKULTETA ZA      |          |       |
|MATEMATIKO IN FIZIKO    |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški magistrski   |          |       |
|študijski program     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Pedagoška fizika      |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |fizike       |fiz.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica fizike |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|12. FAKULTETA ZA      |          |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN      |          |       |
|INFORMATIKO        |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Računalništvo in      |magister inženir  |mag. inž. rač.|
|informatika        |računalništva in  |       |
|              |informatike     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |računalništva in  |       |
|              |informatike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|13. FAKULTETA ZA      |          |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN      |          |       |
|INFORMATIKO in FAKULTETA  |          |       |
|ZA MATEMATIKO IN FIZIKO  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Računalništvo in      |magister inženir  |mag. inž. rač.|
|matematika         |računalništva in  |mat.     |
|              |matematike     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |računalništva in  |       |
|              |matematike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|14. FAKULTETA ZA      |          |       |
|STROJNIŠTVO        |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Strojništvo – razvojno   |magister inženir  |mag. inž. str.|
|raziskovalni program    |strojništva     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |strojništva     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|15. FAKULTETA ZA ŠPORT   |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Športno treniranje     |magister športnega |mag. šp. tren.|
|              |treniranja     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |športnega      |       |
|              |treniranja     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|16. FAKULTETA ZA UPRAVO  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– skupni magistrski    |          |       |
|študijski program     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Javna uprava in      |magister javne   |mag. jav. upr.|
|upravljanje sprememb    |uprave       |       |
|              |magistrica javne  |       |
|              |uprave       |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|17. FILOZOFSKA FAKULTETA  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Filozofija         |magister filozofije |mag. fil.   |
|              |magistrica     |       |
|              |filozofije     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Japonologija        |magister      |mag. jpn.   |
|              |japonologije    |       |
|              |magistrica     |       |
|              |japonologije    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Sinologija         |magister sinologije |mag. sin.   |
|              |magistrica     |       |
|              |sinologije     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški magistrski   |          |       |
|študijski program     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Nemščina          |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |nemščine      |nem.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |nemščine      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– dvodisciplinarni     |          |       |
|magistrski študijski    |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Filozofija kulture     |magister filozofije |mag. fil.   |
|              |kulture in …    |kult. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |filozofije kulture |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Japonologija        |magister      |mag. jpn. in …|
|              |japonologije in... |       |
|              |magistrica     |       |
|              |japonologije in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Nemcistika         |magister nemcistike |mag. nem. in …|
|              |in …        |       |
|              |magistrica     |       |
|              |nemcistike in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Polonistika        |magister      |mag. pol. in …|
|              |polonistike in …  |       |
|              |magistrica     |       |
|              |polonistike in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Rusistika         |magister rusistike |mag. rus. in …|
|              |in …        |       |
|              |magistrica     |       |
|              |rusistike in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovakistika        |magister      |mag. slk. in …|
|              |slovakistike in …  |       |
|              |magistrica     |       |
|              |slovakistike in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Splošno jezikoslovje    |magister splošnega |mag. spl.   |
|              |jezikoslovja in …  |jezikosl. in …|
|              |magistrica     |       |
|              |splošnega      |       |
|              |jezikoslovja in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Bohemistika        |magister      |mag. boh. in …|
|              |bohemistike in …  |       |
|              |magistrica     |       |
|              |bohemistike in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Južnoslovanski študiji   |magister južne   |mag. jsla.  |
|              |slavistike in …   |       |
|              |magistrica južne  |       |
|              |slavistike in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški dvopredmetni  |          |       |
|magistrski študijski    |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovenistika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |slovenistike in …  |slov. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |slovenistike in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Filozofija         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |filozofije in …   |fil. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |filozofije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geografija         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |geografije in …   |geog. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |geografije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Grški jezik, književnost  |magister profesor  |mag. prof. gr.|
|in kultura         |grškega jezika,   |jez. in …   |
|              |književnosti in   |       |
|              |kulture in …    |       |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica grškega |       |
|              |jezika,       |       |
|              |književnosti in   |       |
|              |kulture in …    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Italijanščina       |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |italijanščine in … |ital. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |italijanščine in … |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Latinski jezik,      |magister profesor  |mag. prof.  |
|književnost in kultura   |latinskega jezika, |lat. jez. in …|
|              |književnosti in   |       |
|              |kulture in …    |       |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |latinskega jezika, |       |
|              |književnosti in   |       |
|              |kulture in …    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Nemščina          |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |nemščine in …    |nem. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |nemščine in …    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Primerjalna književnost in |magister profesor  |mag. prof.  |
|literarna teorija     |primerjalne     |komp. lit. in |
|              |književnosti in   |…       |
|              |literarne teorije  |       |
|              |in...        |       |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |primerjalne     |       |
|              |književnosti in   |       |
|              |literarne teorije  |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovakistika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |slovakistike in …  |slovak. in … |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |slovakistike in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Sociologija        |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |sociologije in …  |soc. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |sociologije in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Španščina         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |španščine in …   |špan. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |španščine in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Rusistika         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |ruščine in … /   |rus. in ….  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica ruščine |       |
|              |in...        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|18. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA  |          |       |
|FAKULTETA         |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geologija         |magister inženir  |mag. inž.   |
|              |geologije      |geol.     |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka geologije |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geotehnologija       |magister inženir  |mag. inž.   |
|              |geotehnologije   |geotehnol.  |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |geotehnologije   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Metalurgija in materiali  |magister inženir  |mag. inž.   |
|              |metalurgije in   |metal. in   |
|              |materialov     |mater.    |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |metalurgije in   |       |
|              |materialov     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|19. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Pomoč z umetnostjo     |magister pomoči z  |mag. pom. z  |
|              |umetnostjo     |umetn.    |
|              |magistrica pomoči z |       |
|              |umetnostjo     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Muzejska pedagogika    |magister muzejske  |mag. muz. ped.|
|              |pedagogike     |       |
|              |magistrica muzejske |       |
|              |pedagogike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Edukacijske politike    |magister      |mag. edu.   |
|              |edukacijskih    |polit.    |
|              |politik       |       |
|              |magistrica     |       |
|              |edukacijskih    |       |
|              |politik       |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|20. TEOLOŠKA FAKULTETA   |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– dvopredmetni pedagoški  |          |       |
|magistrski študijski    |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Teologija         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |teologije in …   |teol. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |teologije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|21. ZDRAVSTVENA FAKULTETA |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrska študijska   |          |       |
|programa          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Sanitarno inženirstvo   |magister      |mag. san. inž.|
|              |sanitarnega     |       |
|              |inženirstva     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |sanitarnega     |       |
|              |inženirstva     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Fizioterapija       |magister      |mag. fiziot. |
|              |fizioterapije    |       |
|              |magistrica     |       |
|              |fizioterapije    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
I. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+---------------------------+-------------------+---------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po|  Okrajšava  |
| študijski program, sprejet|Zakonu o strokovnih|        |
|po Zakonu o visokem šolstvu|  in znanstvenih |        |
| (Uradni list RS, št. 32/12| naslovih (Uradni |        |
|– UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12| list RS, št. 61/06|        |
|  – ZPCP-2D in 109/12)  | in 87/11 – ZVPI) |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|1. FAKULTETA ZA POMORSTVO |          |        |
|IN PROMET         |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|– doktorski študijski   |          |        |
|program          |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Pomorstvo in promet    |doktor znanosti  |dr.      |
|              |doktorica znanosti |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|2. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA  |          |        |
|FAKULTETA in FAKULTETA ZA |          |        |
|KEMIJO IN KEMIJSKO     |          |        |
|TEHNOLOGIJO in FAKULTETA ZA|          |        |
|MATEMATIKO IN FIZIKO    |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|– interdisciplinarni    |          |        |
|doktorski študijski program|          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Znanost in inženirstvo   |doktor znanosti  |dr.      |
|materialov         |doktorica znanosti |        |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+---------------------------------------------------------------+
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) sprejeti na predlog senatov članic na senatu Univerze v Mariboru, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
 
II. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+--------------------------+--------------------+---------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po|  Okrajšava  |
|študijski program, sprejet| Zakonu o strokovnih|        |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |        |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |        |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 –| list RS, št. 61/06 |        |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI) |        |
|     109/12)     |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|1. FAKULTETA ZA VARNOSTNE |          |        |
|VEDE           |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|– visokošolski strokovni |          |        |
|študijski program     |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Informacijska varnost   |diplomirani     |dipl. var.   |
|             |varstvoslovec    |inf. var. (VS) |
|             |informacijske    |        |
|             |varnosti (VS)    |        |
|             |diplomirana     |        |
|             |varstvoslovka    |        |
|             |informacijske    |        |
|             |varnosti (VS)    |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|2. FAKULTETA ZA TURIZEM  |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|– visokošolski strokovni |          |        |
|študijski program     |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Turizem          |diplomant turizma  |dipl. tur.   |
|             |(VS)        |(VS)      |
|             |diplomantka turizma |        |
|             |(VS)        |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|– univerzitetni študijski |          |        |
|program          |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Turizem          |diplomant turizma  |dipl. tur.   |
|             |(UN)        |(UN)      |
|             |diplomantka turizma |        |
|             |(UN)        |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
II. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |       |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 – | list RS, št. 61/06 |       |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI) |       |
|     109/12)     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. FAKULTETA ZA LOGISTIKO |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Logistika sistemov v    |magister ekonomije |mag. ekon. in |
|ekonomiji         |in logistike    |log.     |
|              |magistrica     |       |
|              |ekonomije in    |       |
|              |logistike      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|2. FAKULTETA ZA      |          |       |
|NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški magistrski   |          |       |
|študijski program     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževalna matematika  |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |matematike     |mat.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |matematike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški dvopredmetni  |          |       |
|magistrski študijski    |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževalna biologija  |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |biologije in …   |biol. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |biologije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževalna fizika    |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |fizike in …     |fiz. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica fizike |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževalna kemija    |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |kemije in …     |kem. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica kemije |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževalna matematika  |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |matematike in …   |mat. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |matematike in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževalno       |magister profesor  |mag. prof.  |
|računalništvo       |računalništva in … |rač. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |računalništva in … |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževalna tehnika   |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |tehnike in …    |teh. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica tehnike |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|3. FAKULTETA ZA      |          |       |
|STROJNIŠTVO        |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Inženirsko oblikovanje   |magister inženir  |mag. inž. obl.|
|izdelkov          |oblikovanja     |izd.     |
|              |izdelkov      |       |
|              |magistrica     |       |
|              |inženirka      |       |
|              |oblikovanja     |       |
|              |izdelkov      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|4. FAKULTETA ZA TURIZEM  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Turizem          |magister turizma  |mag. tur.   |
|              |magistrica turizma |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|5. FILOZOFSKA FAKULTETA  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Filozofija         |magister filozofije |mag. fil.   |
|              |magistrica     |       |
|              |filozofije     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Medkulturna germanistika  |magister      |mag. medkult. |
|              |medkulturne     |germ.     |
|              |germanistike    |       |
|              |magistrica     |       |
|              |medkulturne     |       |
|              |germanistike    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Prevajanje in tolmačenje  |magister      |mag. prev.  |
|              |prevajalstva    |       |
|              |magistrica     |       |
|              |prevajalstva    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Psihologija        |magister      |mag. psih.  |
|              |psihologije     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |psihologije     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Sociologija        |magister      |mag. soc.   |
|              |sociologije     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |sociologije     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Zgodovina         |magister zgodovine |mag. zgod.  |
|              |magistrica     |       |
|              |zgodovine      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoška magistrska   |          |       |
|študijska programa     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Pedagogika         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |pedagogike     |ped.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |pedagogike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovenski jezik in     |magister profesor  |mag. prof.  |
|književnost        |slovenskega jezika |slov. jez. in |
|              |in književnosti   |knjiž.    |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |slovenskega jezika |       |
|              |in književnosti   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– dvopredmetni magistrski |          |       |
|študijski programi     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Anglistika         |magister anglistike |mag. angl. in |
|              |in …        |…       |
|              |magistrica     |       |
|              |anglistike in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Filozofija         |magister filozofije |mag. fil. in …|
|              |in …        |       |
|              |magistrica     |       |
|              |filozofije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Medkulturna germanistika  |magister      |mag. medkult. |
|              |medkulturne     |germ. in …  |
|              |germanistike in …  |       |
|              |magistrica     |       |
|              |medkulturne     |       |
|              |germanistike in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovenski jezik in     |magister      |mag. slov.  |
|književnost        |slovenskega jezika |jez. in knjiž.|
|              |in književnosti in |in …     |
|              |…          |       |
|              |magistrica     |       |
|              |slovenskega jezika |       |
|              |in književnosti in |       |
|              |…          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Zgodovina         |magister zgodovine |mag. zgod. in…|
|              |in...        |       |
|              |magistrica     |       |
|              |zgodovine in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Umetnostna zgodovina    |magister umetnostne |mag. um. zgod.|
|              |zgodovine in …   |in …     |
|              |magistrica     |       |
|              |umetnostne     |       |
|              |zgodovine in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški dvopredmetni  |          |       |
|magistrski študijski    |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Filozofija         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |filozofije in …   |fil. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |filozofije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geografija         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |geografije in …   |geog. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |geografije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Madžarski jezik s     |magister profesor  |mag. prof.  |
|književnostjo       |madžarskega jezika |madž. jez. s |
|              |s književnostjo in |knjiž. in …  |
|              |…          |       |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |madžarskega jezika |       |
|              |s književnostjo in |       |
|              |…          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Nemščina kot tuji jezik  |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |nemščine kot tujega |nem. in …   |
|              |jezika in …     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |nemščine kot tujega |       |
|              |jezika in …     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Pedagogika         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |pedagogike in …   |ped. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |pedagogike in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Poučevanje angleščine   |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |angleščine in …   |ang. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |angleščine in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Sociologija        |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |sociologije in …  |soc. in …   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |sociologije in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Zgodovina         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |zgodovine in …   |zgod. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |zgodovine in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|6. PEDAGOŠKA FAKULTETA   |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Športno treniranje     |magister športnega |mag. šp. tren.|
|              |treniranja     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |športnega      |       |
|              |treniranja     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški magistrski   |          |       |
|študijski programi     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Zgodnje učenje in     |magister profesor  |mag. prof.  |
|poučevanje         |zgodnjega učenja in |zgod. uč. in |
|              |poučevanja     |pouč.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |zgodnjega učenja in |       |
|              |poučevanja     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Inkluzija v vzgoji in   |magister profesor  |mag. prof.  |
|izobraževanju       |inkluzivne     |inkl. ped.  |
|              |pedagogike     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |inkluzivne     |       |
|              |pedagogike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Likovna pedagogika     |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |likovne pedagogike |lik. ped.   |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica likovne |       |
|              |pedagogike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|7. PRAVNA FAKULTETA    |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Evropske študije in    |magister evropskih |mag. zun. odn.|
|zunanji odnosi EU     |študij in zunanjih |EU      |
|              |odnosov EU     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |evropskih študij in |       |
|              |zunanjih odnosov EU |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
II. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|po Zakonu o visokem šolstvu|  in znanstvenih  |       |
|(Uradni list RS, št. 32/12 | naslovih (Uradni |       |
|– UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12| list RS, št. 61/06 |       |
|  – ZPCP-2D in 109/12)  | in 87/11 – ZVPI) |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. FAKULTETA ZA ENERGETIKO |          |       |
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |doktor znanosti   |dr.      |
|Energetika         |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|2. FILOZOFSKA FAKULTETA  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geografija         |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Pedagogika         |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Umetnostna zgodovina    |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|3. PEDAGOŠKA FAKULTETA   |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Vodenje v vzgoji in    |doktor znanosti   |dr.      |
|izobraževanju       |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) sprejeti na predlog senatov članic na senatu Univerze na Primorskem, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
 
III. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |       |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 – | list RS, št. 61/06 |       |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI) |       |
|     109/12)     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. FAKULTETA ZA      |          |       |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE    |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– dvopredmetni       |          |       |
|univerzitetni študijski  |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Zgodovina         |diplomirani     |dipl. zgod.  |
|              |zgodovinar (UN) in …|(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |zgodovinarka (UN) in|       |
|              |…          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Antropologija       |diplomirani     |dipl. antrop. |
|              |antropolog (UN) in …|(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |antropologinja (UN) |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geografija         |diplomirani geograf |dipl. geog.  |
|              |(UN) in …      |(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |geografinja (UN) in |       |
|              |…          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Italijanistika       |diplomirani     |dipl. ital.  |
|              |italijanist (UN) in |(UN) in...  |
|              |…          |       |
|              |diplomirana     |       |
|              |italijanistka (UN) |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Kulturni študiji      |diplomirani     |dipl. kult.  |
|              |kulturolog (UN) in …|(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |kulturologinja (UN) |       |
|              |in …        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Medijski študiji      |diplomant medijskih |dipl. medij. |
|              |študijev (UN) in … |štud. (UN) in |
|              |diplomantka     |…       |
|              |medijskih študijev |       |
|              |(UN) in …      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovenistika        |diplomirani     |dipl. slov.  |
|              |slovenist (UN) in … |(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |slovenistka (UN) in |       |
|              |…          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Dediščina Evrope in    |diplomirani     |dipl. ded.  |
|Sredozemlja        |dediščinar (UN) in …|(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |dediščinarka (UN) in|       |
|              |…          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Filozofija         |diplomirani filozof |dipl. fil.  |
|              |(UN) in …      |(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |filozofinja (UN) in |       |
|              |…          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Arheologija        |diplomirani arheolog|dipl. arheol. |
|              |(UN) in... /    |(UN) in …   |
|              |diplomirana     |       |
|              |arheologinja (UN)  |       |
|              |in...        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
III. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |       |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 – | list RS, št. 61/06 |       |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI) |       |
|     109/12)     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. FAKULTETA ZA VEDE O   |          |       |
|ZDRAVJU          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Dietetika         |magister dietetike |mag. dietet. |
|              |magistrica dietetike|       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|2. FAKULTETA ZA      |          |       |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE    |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Uprizoritvene študije in  |magister      |mag. upriz.  |
|kreativno pisanje     |uprizoritvenih   |štud. in   |
|              |študij in      |kreat. pis.  |
|              |kreativnega pisanja |       |
|              |magistrica     |       |
|              |uprizoritvenih   |       |
|              |študij in      |       |
|              |kreativnega pisanja |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Italijanistika       |magister      |mag. ital.  |
|              |italijanistike   |       |
|              |magistrica     |       |
|              |italijanistike   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Latinsko-ameriške študije |magister latinsko- |mag. lat.-am. |
|              |ameriških študij  |štud.     |
|              |magistrica latinsko-|       |
|              |ameriških študij  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski pedagoški   |          |       |
|študijski programi     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Italijanistika       |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |italijanistike   |ital.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |italijanistike   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovenistika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |slovenistike    |slov.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |slovenistike    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževanje odraslih in |magister profesor  |mag. prof.  |
|razvoj kariere       |andragogike     |andr.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |andragogike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– pedagoški dvopredmetni  |          |       |
|magistrski študijski    |          |       |
|programi          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Geografija         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |geografije in …   |geog. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |geografije in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Slovenistika        |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |slovenistike in …  |slov. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |slovenistike in …  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Zgodovina         |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |zgodovine in...   |zgod. in …  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |zgodovine in …   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|3. FAKULTETA ZA MANAGEMENT |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Pravo za management    |magister prava za  |mag. prav. za |
|              |management     |manag.    |
|              |magistrica prava za |       |
|              |management     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|4. FAKULTETA ZA      |          |       |
|MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE  |          |       |
|IN INFORMACIJSKE      |          |       |
|TEHNOLOGIJE        |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Matematika s finančnim   |magister finančne  |mag. fin. mat.|
|inženiringom        |matematike     |       |
|              |magistrica finančne |       |
|              |matematike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|5. PEDAGOŠKA FAKULTETA   |          |       |
|– pedagoška magistrska   |          |       |
|študijska programa     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Izobraževanje odraslih in |magister profesor  |mag. prof.  |
|razvoj kariere       |andragogike     |andr.     |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |andragogike     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Razredni pouk       |magister profesor  |mag. prof.  |
|              |razrednega pouka  |raz. pouka  |
|              |magistrica     |       |
|              |profesorica     |       |
|              |razrednega pouka  |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
III. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|po Zakonu o visokem šolstvu|  in znanstvenih  |       |
|(Uradni list RS, št. 32/12 | naslovih (Uradni |       |
|– UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12| list RS, št. 61/06 |       |
|  – ZPCP-2D in 109/12)  | in 87/11 – ZVPI) |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. FAKULTETA ZA      |          |       |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE    |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorska študijska   |          |       |
|programa          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Arheologija        |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Upravljanje kulturnih virov|doktor znanosti   |dr.      |
|in arhivov         |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|2. FAKULTETA ZA MATEMATIKO,|          |       |
|NARAVOSLOVJE IN      |          |       |
|INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Aplikativna kineziologija |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|3. FAKULTETA ZA MANAGEMENT |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Management         |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|4. FAKULTETA ZA TURISTIČNE |          |       |
|ŠTUDIJE – TURISTICA    |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Inovativni turizem     |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|5. PEDAGOŠKA FAKULTETA   |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Zgodnje učenje       |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
IV. UNIVERZA V NOVI GORICI
Strokovni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) sprejeti na predlog senatov članic na senatu Univerze v Novi Gorici, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
 
IV. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |       |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 – | list RS, št. 61/06 |       |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI) |       |
|     109/12)     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni  |          |       |
|študijski program     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Digitalne umetnosti in   |diplomant      |dipl. dig. um.|
|prakse           |digitalnih     |in pr. (VS)  |
|              |umetnosti in praks |       |
|              |(VS)        |       |
|              |diplomantka     |       |
|              |digitalnih     |       |
|              |umetnosti in praks |       |
|              |(VS)        |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|              |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
V. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) sprejeti v senatih samostojnih visokošolskih zavodov, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
 
V. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+--------------------------+---------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet| Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni  |       |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 –| list RS, št. 61/06 |       |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI)  |       |
|     109/12)     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|1. EVROPSKA PRAVNA    |           |       |
|FAKULTETA V NOVI GORICI  |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Pravo in management    |diplomant prava in  |dipl. prav. in|
|infrastrukture in     |managementa     |manag. infra. |
|nepremičnin        |infrastrukture in  |in neprem.  |
|             |nepremičnin (VS)   |(VS)     |
|             |diplomantka prava in |       |
|             |managementa     |       |
|             |infrastrukture in  |       |
|             |nepremičnin (VS)   |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|2. FAKULTETA ZA      |           |       |
|INDUSTRIJSKI INŽENIRING  |           |       |
|NOVO MESTO        |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Inženiring in vozila   |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |strojništva (VS)   |str. (VS)   |
|             |diplomirana     |       |
|             |inženirka      |       |
|             |strojništva (VS)   |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– univerzitetni študijski |           |       |
|program          |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Inženiring in vozila   |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |strojništva (UN)   |str. (UN)   |
|             |diplomirana     |       |
|             |inženirka      |       |
|             |strojništva (UN)   |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|3. FAKULTETA ZA UPORABNE |           |       |
|DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI  |           |       |
|GORICI          |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Psihosocialna pomoč    |diplomant      |dipl.     |
|             |psihosocialne pomoči |psihosoc. pom.|
|             |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomantka     |       |
|             |psihosocialne pomoči |       |
|             |(VS)         |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|4. GEA COLLEGE – FAKULTETA|           |       |
|ZA PODJETNIŠTVO      |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Premoženjsko svetovanje  |diplomirani     |dipl. ekon.  |
|             |ekonomist (VS)    |(VS)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |ekonomistka (VS)   |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|5. VISOKA ŠOLA RAVNE NA  |           |       |
|KOROŠKEM         |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Inovativni razvoj izdelkov|diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |strojništva (VS)   |str. (VS)   |
|             |diplomirana     |       |
|             |inženirka      |       |
|             |strojništva (VS)   |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|6. VISOKA ŠOLA ZA     |           |       |
|HOTELIRSTVO IN TURIZEM  |           |       |
|BLED           |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Hotelirstvo in turizem  |diplomirani     |dipl. org.  |
|             |organizator v    |hot. in tur. |
|             |hotelirstvu in    |(VS)     |
|             |turizmu (VS)     |       |
|             |diplomirana     |       |
|             |organizatorka v   |       |
|             |hotelirstvu in    |       |
|             |turizmu (VS)     |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|7. IAM VISOKA ŠOLA ZA   |           |       |
|MULTIMEDIJE, LJUBLJANA  |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Multimedijska produkcija |diplomirani     |dipl.     |
|             |multimedijski    |multimed.   |
|             |producent (VS)    |prod. (VS)  |
|             |diplomirana     |       |
|             |multimedijska    |       |
|             |producentka (VS)   |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|8. VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE|           |       |
|VEDE           |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Poslovna informatika   |diplomirani poslovni |dipl. posl.  |
|             |informatik (VS)   |inform. (VS) |
|             |diplomirana poslovna |       |
|             |informatičarka (VS) |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|9. VISOKA ŠOLA ZA STORITVE|           |       |
|V LJUBLJANI        |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Varstvo okolja      |diplomirani     |dipl.     |
|             |okoljevarstvenik   |okoljevar.  |
|             |(VS)         |(VS)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |okoljevarstvenica  |       |
|             |(VS)         |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|10. VISOKA ŠOLA ZA    |           |       |
|TEHNOLOGIJO POLIMEROV   |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Trajnostno inženirstvo  |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |trajnostnih     |traj. tehnol. |
|             |tehnologij (VS)   |(VS)     |
|             |diplomirana     |       |
|             |inženirka      |       |
|             |trajnostnih     |       |
|             |tehnologij (VS)   |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|11. ALMA MATER EUROPAEA – |           |       |
|EVROPSKI CENTER, MARIBOR* |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Socialna gerontologija  |diplomirani socialni |dipl. soc.  |
|             |gerontolog (VS)   |geront. (VS) |
|             |diplomirana socialna |       |
|             |gerontologinja (VS) |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– univerzitetni študijski |           |       |
|program          |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Socialna gerontologija  |diplomirani socialni |dipl. soc.  |
|             |gerontolog (UN)   |geront. (UN) |
|             |diplomirana socialna |       |
|             |gerontologinja (UN) |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|12. VISOKA ŠOLA NA PTUJU |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|– visokošolski strokovni |           |       |
|študijski program     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|Bionika v tehniki     |diplomirani inženir |dipl. inž.  |
|             |bionike (VS)     |bion. (VS)  |
|             |diplomirana     |       |
|             |inženirka bionike  |       |
|             |(VS)         |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
   * ALMA MATER EUROPAEA – EVROPSKI CENTER, MARIBOR, PREJ ALMA
MATER EUROPAEA – EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR
 
V. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
|študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih |       |
|  po Zakonu o visokem  |  in znanstvenih  |       |
| šolstvu (Uradni list RS, | naslovih (Uradni |       |
| št. 32/12 – UPB7, 40/12 – | list RS, št. 61/06 |       |
| ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in | in 87/11 – ZVPI) |       |
|     109/12)     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. ALMA MATER EUROPAEA –  |          |       |
|EVROPSKI CENTER, MARIBOR  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrska študijska   |          |       |
|programa          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Socialna gerontologija   |magister socialne  |mag. soc.   |
|              |gerontologije    |geront.    |
|              |magistrica socialne |       |
|              |gerontologije    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Arhivistika in       |magister arhivistike|mag. arh. dok.|
|dokumentologija      |in dokumentologije |       |
|              |magistrica     |       |
|              |arhivistike in   |       |
|              |dokumentologije   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|2. FAKULTETA ZA      |          |       |
|PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI  |          |       |
|ŠTUDIJ, LJUBLJANA     |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Humanistične znanosti   |magister      |mag. hum. zn. |
|              |humanističnih    |       |
|              |znanosti      |       |
|              |magistrica     |       |
|              |humanističnih    |       |
|              |znanosti      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|3. FAKULTETA ZA UPORABNE  |          |       |
|DRUŽBENE ŠTUDIJE      |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Psihosocialna pomoč    |magister      |mag. psihosoc.|
|              |psihosocialne pomoči|pom.     |
|              |magistrica     |       |
|              |psihosocialne pomoči|       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|4. MEDNARODNA FAKULTETA ZA |          |       |
|DRUŽBENE IN POSLOVNE    |          |       |
|ŠTUDIJE          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Vseživljenjsko učenje –  |magister kadrovskega|mag. kadr.  |
|management razvoja kadrov |managementa     |manag.    |
|              |magistrica     |       |
|              |kadrovskega     |       |
|              |managementa     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|5. VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Dizajn           |magister dizajna  |mag. diz.   |
|              |magistrica dizajna |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|6. VISOKA ŠOLA ZA STORITVE |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Kozmetika         |magister kozmetike |mag. kozm.  |
|              |magistrica kozmetike|       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|7. VISOKA ŠOLA ZA     |          |       |
|TEHNOLOGIJE IN SISTEME,  |          |       |
|NOVO MESTO         |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Tehnologije in sistemi v  |magister inženir  |mag. inž. str.|
|strojništvu        |strojništva     |       |
|              |magistrica inženirka|       |
|              |strojništva     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|8. VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO |          |       |
|OKOLJA           |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|–magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Varstvo okolja in     |magister      |mag.     |
|ekotehnologije       |ekotehnologije   |ekotehnol.  |
|              |magistrica     |       |
|              |ekotehnologije   |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|9. EVRO-SREDOZEMSKA    |          |       |
|UNIVERZA          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrska študijska   |          |       |
|programa          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Poslovno komuniciranje v  |magister      |mag. medkult. |
|medkulturnem okolju    |medkulturnega    |manag.    |
|              |managementa     |       |
|              |magistrica     |       |
|              |medkulturnega    |       |
|              |managementa     |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Okoljska analiza in    |magister okoljskih |mag. okolj.  |
|management         |ved         |ved      |
|              |magistrica okoljskih|       |
|              |ved         |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|10. FAKULTETA ZA MEDIJE  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Strateško komuniciranje  |magister strateškega|mag. strat.  |
|              |komuniciranja /   |kom      |
|              |magistrica     |       |
|              |strateškega     |       |
|              |komuniciranja    |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|11. GEA COLLEGE –     |          |       |
|FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– magistrski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Management korporativne  |magister managementa|mag. manag.  |
|varnosti          |korporativne    |korp. var.  |
|              |varnosti      |       |
|              |magistrica     |       |
|              |managementa     |       |
|              |korporativne    |       |
|              |varnosti      |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
V. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+---------------------------+--------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po | Okrajšava  |
| študijski program, sprejet|Zakonu o strokovnih |       |
|po Zakonu o visokem šolstvu|  in znanstvenih  |       |
| (Uradni list RS, št. 32/12| naslovih (Uradni |       |
|– UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12| list RS, št. 61/06 |       |
|  – ZPCP-2D in 109/12)  | in 87/11 – ZVPI) |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|1. ALMA MATER EUROPAEA –  |          |       |
|EVROPSKI CENTER, MARIBOR  |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Socialna gerontologija   |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|2. FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI|          |       |
|HUMANISTIČNI ŠTUDIJ,    |          |       |
|LJUBLJANA         |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Humanistične znanosti   |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|3. MEDNARODNA FAKULTETA ZA |          |       |
|DRUŽBENE IN POSLOVNE    |          |       |
|ŠTUDIJE          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|– doktorski študijski   |          |       |
|program          |          |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
|Management znanja     |doktor znanosti   |dr.      |
|              |doktorica znanosti |       |
+---------------------------+--------------------+--------------+
Št. 0070-98/2013/3
Ljubljana, dne 11. junija 2013
EVA 2013-3330-0079
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti