Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

1995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda, stran 6042.

Na podlagi osmega odstavka 136. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
1. člen
V Pravilniku o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 96/11 in 29/12) se v prvem odstavku 3. člena črta drugi stavek.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »ministrstva,« doda besedilo »pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«.
V drugem odstavku se za besedo »ministra« doda vejica, besedilo »za notranje zadeve« pa se nadomesti z besedilom »pristojnega za pravosodje«.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črta besedilo »za pravosodje in javno upravo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Minister izda novo odločbo v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 4. člena pravilnika v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-449/2013
Ljubljana, dne 18. junija 2013
EVA 2013-2030-0048
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost