Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

1993. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu, stran 6040.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena in prvega odstavka 26. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06 in 87/11) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu
1. člen
V Pravilniku za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07) se besedilo 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pri izračunu dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu se lahko uporabljajo naslednje metode:
1. metoda računovodske konsolidacije,
2. metoda odbitkov in združevanja,
3. kombinacija metod iz 1. in 2. točke tega člena.«.
2. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru udeležbe v kapitalu drugih oseb v skupini se kapital in kapitalske zahteve upoštevajo v sorazmernem deležu vpisanega kapitala, ki ga ima nadrejena oseba v podrejeni osebi oziroma oseba, ki je udeležena v drugi osebi v skupini. Sorazmerni delež pomeni neposredni ali posredni delež, ki ga ima oseba iz finančnega konglomerata v vpisanem kapitalu druge osebe tega finančnega konglomerata.«.
3. člen
12. člen se črta.
4. člen
V 13. členu se besedilo »10. do 12. člena« nadomesti z besedilom »10. in 11. člena«, besedilo »ali kombinacijo dveh od navedenih metod v pravilniku« pa se črta.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-113/2013
Ljubljana, dne 4. junija 2013
EVA 2013-1611-0029
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost