Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1716. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 5191.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Občina Žužemberk daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro v višini 15,64 EUR, od tega znaša 4,69 EUR/uro za uporabnika ter 10,95 EUR/uro subvencija občine;
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro ob nedeljah ali ponoči v višini 22,39 EUR, od tega znaša 7,16 EUR/uro za uporabnika ter 15,23 EUR/uro subvencija občine;
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro ob dela prostih dnevih ali na praznik v višini 22,67 EUR, od tega znaša 7,71 EUR/uro za uporabnika ter 14,96 EUR/uro subvencija občine.
Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave za en obrok v višini 1,00 EUR.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, št. 032-14/2012-1, z dne 10. 7. 2012.
Št. 032-7/2013-1
Žužemberk, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost