Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1709. Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca, stran 5186.

Na podlagi 4. člena Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 20. seji dne 16. 5. 2013 sprejel
O D R E D B O
o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca
1. člen
S to odredbo se določa obveznost plačevanja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (v nadaljevanju: krajinski park), način določanja in način plačevanja nadomestila za obremenitev krajinskega parka ter upravičence do oprostitve plačevanja nadomestila za obremenitev krajinskega parka.
2. člen
Na območju krajinskega parka se plačuje nadomestilo za obremenitev krajinskega parka. Nadomestilo za obremenitev krajinskega parka se plača v obliki dnevne ali sezonske karte.
Zavezanci za plačilo nadomestila za obremenitev krajinskega parka so vozniki motornih vozil v poletnem času od 1. junija do 31. avgusta ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 19. ure.
Nadomestilo za obremenitev krajinskega parka se plača na označenih in objavljenih plačilnih mestih.
3. člen
Višino nadomestila za obremenitev krajinskega parka določi s sklepom za vsako sezono župan Občine Idrija.
4. člen
Nadomestila za obremenitev krajinskega parka ne plačujejo:
– domačini s stalnim prebivališčem na območju krajinskega parka;
– gozdarji, delavci Zavoda za gozdove Slovenije, delavci Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, delavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, novinarji in drugi delavci pri izvajanju svojih nalog, če se izkažejo s službeno izkaznico;
– lovske in ribiške družine z revirjem na območju krajinskega parka pri izvajanju svojih nalog;
– intervencijska vozila;
– upravljavci objektov in infrastrukture, ki se nahaja na območju krajinskega parka;
– lastniki stanovanjskih in počitniških objektov na območju krajinskega parka.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka tega člena so upravičeni do brezplačne sezonske karte. Karto izda Občina Idrija na podlagi vloge upravičenca.
5. člen
Sredstva, pridobljena po tej odredbi, se namensko porabijo za izgradnjo in vzdrževanje infrastrukture na območju krajinskega parka ter za delovanje posameznih dejavnosti v okviru krajinskega parka.
6. člen
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ne plača nadomestila za obremenitev krajinskega parka.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem določil te odredbe izvajajo občinski redarji.
8. člen
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 45/07).
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35301-1/2002-8
Idrija, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost