Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito, stran 3679.

Za izvrševanje 41. in 44.a člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US in 83/12) izdaja minister za notranje zadeve in javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
1. člen
V Pravilniku o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 64/11) se v 13. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vlagatelj namere, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, in njegov zakoniti zastopnik, sta v jeziku, ki ga vlagatelj namere razume, ustno in pisno seznanjena tudi z možnostjo odreditve pregleda za določitev starosti, načinom pregleda in možnimi posledicami rezultata pregleda ter posledicami neutemeljene odklonitve pregleda, kar potrdita s podpisom izjave, ki je kot priloga št. 7a sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
V 18. členu se za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a. podpisana izjava vlagatelja namere, ki trdi da je mladoletnik brez spremstva, in njegovega zakonitega zastopnika, da sta prejela pisno obvestilo in bila ustno seznanjena z možnostjo odreditve pregleda za določitev starosti, načinom pregleda in možnimi posledicami rezultata pregleda ter posledicami neutemeljene odklonitve pregleda (priloga št. 7a);«.
3. člen
19. člen se črta.
4. člen
V pravilniku se doda nova priloga št. 7a, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2013/17
Ljubljana, dne 2. aprila 2013
EVA 2013-1711-0003
dr. Gregor Virant l.r.
Minister za notranje zadeve
in javno upravo

AAA Zlata odličnost