Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mlade – Svet mladih Lendava/Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva, stran 3678.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 32. dopisni seji dne 29. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva (Uradni list RS, št. 17/13) se spremeni prvi odstavek 1. člena, ki sedaj glasi:
»S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava / Fiatalok világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju vključevanja mladih v aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje kreativnosti in iniciativnosti mladih, medgeneracijsko sodelovanje ter vključevanje mladih v podjetniške iniciative v lokalnem okolju.«
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka, ki sedaj glasi:
»Ime, sedež in pravni status zavoda
Ime zavoda je: Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava /Fiatalok világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva.
Sedež zavoda je v Lendavi, Ulica Lajcsija Pandurja 1, 9220 Lendava.
Skrajšano ime zavoda je: Svet mladih Lendava – Fiatalok világa Lendva.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člen odloka, ki sedaj glasi:
»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm, ob zunanjem robu je napisano ime zavoda: Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava / Fiatalok világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva, v sredini pečata je kratica zavoda: Svet mladih Lendava – Fiatalok világa Lendva«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0011/2012
Lendava, dne 29. marca 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost