Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1106. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, stran 3622.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 21/01, 69/02 in 28/03), in 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. redni seji dne 26. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
1. člen
Občina Moravske Toplice bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki jo izvaja Čista narava Javno komunalno podjetje d.o.o., za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 subvencionirala v višini 100 %.
2. člen
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Moravske Toplice.
3. člen
Sredstva za subvencijo se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Čista narava Javno komunalno podjetje d.o.o., na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00015/2013-8
Moravske Toplice, dne 26. marca 2013
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost