Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1095. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 2055/2 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Valentinčič, stran 3609.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B, Uradni list RS, št. 57/12, 109/12 – ZPNačrt-C) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji dne 6. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 2055/2 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Valentinčič
1. člen
Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na zemljišču parc. št. 2055/2 k.o. Ponova vas v skupni velikosti 870 m² za namen širitve kmetijske dejavnosti – gradnje dodatnega hleva in dveh silosov za kmetijsko gospodarstvo Valentinčič vpisano v razvid kmetijskih gospodarstev pod št. 100194192. Širitev ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
2. člen
Sestavni del sklepa je obrazložitev in priloge (IDZ – idejna zasnova – št. proj. 13010/februar 2013, mnenje KGZ Ljubljana – Oddelek za kmetijsko svetovanje Grosuplje št. 503/II-2776 z dne 6. 2. 2013).
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 3505-0003/2013
Grosuplje, dne 6. marca 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost