Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1087. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 3599.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 – ZPIZ-2) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2012 35,01 %.
Št. 007-202/2013/9
Ljubljana, dne 25. marca 2013
EVA 2013-1611-0040
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost