Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1086. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo službenega psa, stran 3563.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena v povezavi z drugim odstavkom 55. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve in javno upravo
O D R E D B O
o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo službenega psa
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za uporabo službenega psa, ki ga uporablja varnostnik pri varovanju ljudi in premoženja na varovanem območju, da z vohom ali vidom zazna prisotnost oseb ali snovi.
(2) Program za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za uporabo službenega psa za zaznavanje prisotnosti oseb je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
(3) Program za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za uporabo službenega psa za zaznavanje prisotnosti snovi je določen v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
(4) Vsebina programov, določenih v prilogi 1 in 2, se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
2. člen
(izvajanje programov)
(1) Pri izvajanju programov in preizkusov, določenih v prilogi 1 in 2, se upoštevajo strokovna načela šolanja psov in etični kodeks, ki velja v kinologiji.
(2) Varnostnik in službeni pes, usposobljena za zaznavanje prisotnosti oseb, se morata stalno strokovno izpopolnjevati in najmanj vsaka tri leta opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po programu, določenem v prilogi 1.
(3) Varnostnik in službeni pes, usposobljena za zaznavanje prisotnosti snovi (nevarne snovi kot npr. eksplozivne snovi), se morata stalno strokovno izpopolnjevati in najmanj enkrat letno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po programu, določenem v prilogi 2.
(4) Če varnostnik in službeni pes preizkusa strokovne usposobljenosti v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena ne opravita, ne smeta več opravljati nalog, pri katerih se na področju zasebnega varovanja uporablja službeni pes, lahko pa kadarkoli ponovno pristopita k preizkusu strokovne usposobljenosti.
(5) Varnostnik, ki ima opravljen program, določen v prilogi 1 ali 2, in menja službenega psa, opravi samo praktični del preizkusa strokovne usposobljenosti po programu, za preizkus pa plača sorazmerni del stroškov, glede na odstotek možnih točk, določen s programom. Če se zamenja varnostnik, se opravi celoten preizkus strokovne usposobljenosti.
(6) Če varnostnik in službeni pes preizkusa strokovne usposobljenosti, določenega v prilogi 1 ali 2, ne opravita, komisija, ki opravlja preizkus strokovne usposobljenosti, lahko ugotovi, da se morata varnostnik in službeni pes udeležiti le dela programa, določenega v prilogi 1 ali 2. Za ta del se plača sorazmerni del stroškov, glede na odstotek možnih točk, določen s programom.
(7) Nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja najmanj 30 dni pred izvedbo programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, posredujejo v pregled strokovno gradivo za njegovo izvedbo.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-171/2012/27
Ljubljana, dne 3. aprila 2013
EVA 2012-1711-0036
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve in javno upravo

AAA Zlata odličnost