Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

847. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki za leto 2013, stran 2972.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel
S K L E P
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki za leto 2013, za javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb ravnanja z odpadki, tj. družba Saubermacher Slovenija.
2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki:
1.    Obdelava določenih vrst
     komunalnih odpadkov
1.1.   Obdelava komunalnih odpadkov,
     ki vključuje:
1.1.1.  Cena javne infrastrukture:   0,0000 EUR/kg zbranih
                           odpadkov
1.1.2.  Cena storitve:         0,0923 EUR/kg zbranih
                           odpadkov
2.    Odlaganje preostankov
     predelave ali odstranjevanja
     komunalnih odpadkov
2.1.   Odlaganje komunalnih odpadkov,
     ki vključuje:
2.1.1.  Cena javne infrastrukture:   0,0000 EUR/kg zbranih
                           odpadkov
2.1.2.  Cena storitve:         0,0528 EUR/kg zbranih
                          odpadkov.
Cene za navedeni obvezni občinski gospodarski javni službi, ki jih izvaja družba Saubermacher Slovenija, bo uporabnikom zaračunaval izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4.
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 4. 2013 dalje.
Št. 015-2/2013-020
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Lunzar l.r.

AAA Zlata odličnost