Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

845. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Železniki, stran 2963.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06, 104/06 in 61/08) ter 16. členom Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 27/12) se besedilo 17. člena dopolni z novim odstavkom:
»Vlagatelju, ki v prejšnjem letu ni oddal zaključnega poročila ali ni v celoti izpolnil prijavljenega programa, se odvzamejo točke oziroma sredstva:
– Če ne odda poročila: naslednje leto se mu prizna samo 50 % točk.
– Če dve leti zapored ne odda poročila, tretje leto ne sme več kandidirati na razpisu – zavrne se mu vloga (ne pripada nič točk).
– Če ne počrpa vseh sredstev, se mu za vrednost nepočrpanega zneska (procentualno) naslednje leto zmanjšajo.«
2. člen
Besedilu 20. člena se na koncu doda nov odstavek:
»Prijavitelj se na razpis mora prijaviti z vsaj enim programom, da se ga uvrsti tudi v točkovanje za delovanje društev. V nasprotnem primeru se mu vloga zavrne.«
3. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v poglavju B) DODATNE BONUS TOČKE, v tabeli B2 nazivu: Bonus točke za medalje na državnih prvenstvih doda »– individualni športi«.
Besedilo »medalja na državnih prvenstvih« se nadomesti z »naslov državnih prvakov«, število točk 75 za ekipno se popravi na 25 točk;
za tabelo B2 se doda novo tabelo:
Tabela B3: Bonus točke za kolektivne športe
+--------------------+----------------+-------------------------+
| Bonus točke – za |Velikost skupine|  Napredovanje v višja |
| kolektivne športe |        |  ligaška tekmovanja  |
|          |        +-------------------------+
|          |        |     Ekipno     |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|  Vse kategorije  |    1    |      20      |
+--------------------+----------------+-------------------------+
4. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v poglavju C) PODROBNEJŠE OPREDELITVE MERIL,
v točki 6 – športni objekti, v tabeli C6 spremeni število točk:
Sankaška proga Drauh Soriška planina        100 točk
Sankaška proga Dolenja vas              25 točk
Pri opombah za tekaške proge se »Selca 3« nadomesti s »Selca 5 do 7 km«.
V točki 9 – Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve, se tabela C9 spremeni tako, da se glasi:
+--------------------------------------------+----------------+
|       Vrsta prireditve       |  Št. točk  |
+--------------------------------------------+----------------+
|Mednarodna tekmovanja *           |    10    |
+--------------------------------------------+----------------+
|Državna tekmovanja*             |    7    |
+--------------------------------------------+----------------+
|Regijska tekmovanja             |    3    |
+--------------------------------------------+----------------+
|Množične rekreativne prireditve **     |    1    |
+--------------------------------------------+----------------+
* se upošteva samo tista tekmovanja, ki so v koledarjih nacionalnih ali mednarodnih panožnih zvez
** Množične rekreativne prireditve se povečajo na 3 točke, če so izpolnjeni sledeči pogoji:
– Za individualne množične rekreativne prireditve mora biti tradicionalna, kar pomeni da mora biti organizirana vsaj 5 let zapored. Obenem mora biti prireditev množična z vsaj 70-imi udeleženci.
– Za ekipne množične rekreativne prireditve: prireditev mora biti organizirana vsaj 5 let zapored (tradicionalnost) ter udeležiti se jih mora vsaj 12 ekip.
Stavek pod tabelo se črta in se nadomesti z besedilom:
»Javni zavod edini lahko kandidira na razpis za šport pod to postavko. Javni zavod nato objavi razpis, na katerega lahko kandidirajo društva za organizacijo prireditev.«
V točki 11 – občinska prvenstva, se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občinska prvenstva predstavljajo svojo postavko v Letnem programu športa. Za ta sredstva edini lahko kandidira le Javni zavod. Javni zavod je zadolžen in ima hkrati tudi pooblastilo, da organizira in izvede vsa občinska prvenstva (sam ali s podizvajalci).
Organizirajo se samo tista prvenstva, na katerih je udeležba zadostna (glede na izkušnje iz preteklih let). O tem odloča Javni zavod.«
5. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v poglavju D) DODATNE TABELE K ŠPORTNIM VSEBINAM (OD TOČKE 1 DO 5)
V tabeli D3: Faktor objekta, spremeni tako, da se pri zaprtih objektih doda:
+--------------------------------------------+------------+
|ZAPRTI OBJEKTI               |  FAKTOR  |
+--------------------------------------------+------------+
|Športna dvorana Železniki – 1/3       |  1,5   |
+--------------------------------------------+------------+
|Telovadnica ostali             |  1,3   |
+--------------------------------------------+------------+
|Telovadnica Selca              |  0,5   |
+--------------------------------------------+------------+
pri odprtih športnih objektih pa se črta:
+--------------------------------------------+------------+
|ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI           |  FAKTOR  |
+--------------------------------------------+------------+
|Nogometno igrišče Železniki         |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Atletski poligon Dašnica          |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Asfaltne ploščadi              |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Strelišče                  |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Konjeniški poligoni             |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Vzletna steza za jadralno padalstvo     |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Sankaška proga               |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Tekaška proga                |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
|Plan. poti, plan. prostori, tab. prostori  |  0,1   |
+--------------------------------------------+------------+
6. člen
V Merilih za vrednotenje športa v Občini Železniki se v poglavju E) RAZDELITEV ŠPORTNIH PANOG v tabeli E1
v skupini 2: črta »sankanje« in doda »kegljanje«
v skupini 3: črta »kegljanje« in doda »sankanje«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2013-021
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti