Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

842. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc, stran 2961.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc (Uradni list RS, št. 101/11), 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) ter sklepa Občinskega sveta Zagorje ob Savi s 16. redne seje dne 21. 2. 2013 je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc
1. člen
Ponovno se javno razgrne nov dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc – besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. OPPN 01/12, ki ga je izdelalo podjetje Aka d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
2. člen
Nov dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala od 25. marca do 25. aprila 2013.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 10. aprila 2013 ob 16. uri na sedežu KS Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen nov dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. O ponovni javni razgrnitvi se obvesti vse pripombodajalce iz prve javne razgrnitve. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-5/2011
Zagorje ob Savi, dne 11. marca 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost