Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

838. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2956.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US, 57/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 1463/2 in 1463/3, obe k.o. 1370 – Podvrh, parc. št. 826/6, k.o. 1364 – Loka pri Zidanem Mostu, parc. št. 1520/76, k.o. 1379 – Sevnica, parc. št. 3431/5, k.o. 1394 – Bučka, parc. št. 2295/2, k.o. 1390 – Vrh ter parc. št. 1964/7 in 1964/8, obe k.o. 1396 – Krsinji Vrh.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0032/2009, 7113-0061/2010,
7113-0006/2013, 7113-0036/2008,
7113-0029/2012, 7113-0004/2012
Sevnica, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost