Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

833. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2013, stran 2950.

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in 40/11 ZUPJS-A, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB-I, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2013
1.
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Center za socialno delo Laško v višini 16,83 EUR za opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure storitve v nedeljo ali v nočnem času znaša 23,56 EUR, ob praznikih in dela prostih dnevih pa znaša 25,24 EUR.
2.
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 78 % ali 13,12 EUR/uro, ki je deljena na tri dele:
– na del v višini 0,89 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja,
– na del v višini 1,04 EUR/uro, ki predstavlja stroške za strokovno pripravo dogovorov,
– na del v višini 11,19 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 3,70 EUR na efektivno uro, v nedeljo in v nočnem času 5,18 EUR/uro in ob praznikih in dela prostih dnevih 5,55 EUR/uro.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012, številka 900-3/2012/2 z dne 19. 3. 2012.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.
Št. 900-4/2013/7
Radeče, dne 7. marca 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti