Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, stran 2948.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. ter 65/09 – popr., 20/11, 40/12) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je občinski svet na 19. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (Uradni list RS, št. 104/99, 35/01, 99/02, 21/08 in 40/10).
2. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se tretja alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»– krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno za otroke iz odročnih in demografsko ogroženih krajev.«
Tretji odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Krajši programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.«
3. člen
Drugi odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.«
4. člen
Četrti odstavek 41. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.«
5. člen
V celotnem besedilu odloka se besedna zveza »Ministrstvo za šolstvo in šport« nadomesti z »ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-4/2013/4
Radeče, dne 7. marca 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost