Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

829. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, stran 2947.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, št. 355-0004/2013 z dne 28. 2. 2013, javno podjetje VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. objavlja
C E N I K
o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1. člen
Na območju Občine Puconci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki se nanašajo na ceno omrežnine, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
2. člen
Cena omrežnine:
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|  VRSTA  | FAKTOR | ENOTA | CENA v EUR  |CENA v EUR z |
|  STORITVE |     |     |  brez DDV  | 8,5 % DDV |
|  OSKRBA S |     |     |        |       |
| PITNO VODO |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  1  | mesec |  6,2782   |  6,8118  |
|DN13, DN15  |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  1  | mesec |  6,2782   |  6,8118  |
|DN20     |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  3  | mesec |  18,8346  |  20,4355  |
|DN25     |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  3  | mesec |  18,8346  |  20,4355  |
|DN30, DN32  |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  10  | mesec |  62,7818  |  68,1183  |
|DN40     |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  15  | mesec |  94,1728  | 102,1775  |
|DN50, DN50/20|     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  50  | mesec |  313,9092  | 340,5915  |
|DN80, DN80/20|     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  100  | mesec |  627,8185  | 681,1831  |
|DN100,    |     |     |        |       |
|DN100/20   |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
|Omrežnina  |  200  | mesec | 1.255,6369  | 1.362,3660 |
|DN150,    |     |     |        |       |
|DN150/40   |     |     |        |       |
+-------------+---------+---------+---------------+-------------+
3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. marca 2013 dalje.
Zap. št. VC-005/2013-HE
Murska Sobota, dne 1. marca 2013
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

AAA Zlata odličnost