Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

828. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, stran 2946.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, št. 355-0004/2013 z dne 28. 2. 2013, javno podjetje VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. objavlja
C E N I K
potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
1. člen
Na območju Občine Puconci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|  VRSTA  | FAKTOR |  ENOTA | CENA v EUR | CENA v EUR z|
|  STORITVE |     |     |  brez DDV  | 8,5 % DDV |
|  OSKRBA S |     |     |       |       |
| PITNO VODO |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  1  |  mesec |  9,8841  |  10,7242  |
|DN13, DN15  |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  1  |  mesec |  9,8841  |  10,7242  |
|DN20     |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  3  |  mesec |  29,6522  |  32,1726  |
|DN25     |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  3  |  mesec |  29,6522  |  32,1726  |
|DN30, DN32  |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  10  |  mesec |  98,8408  |  107,2423 |
|DN40     |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  15  |  mesec |  148,2612  |  160,8634 |
|DN50, DN50/20|     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  50  |  mesec |  494,2040  |  536,2113 |
|DN80, DN80/20|     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  100  |  mesec |  988,4081  | 1.072,4228 |
|DN100,    |     |     |       |       |
|DN100/20   |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
|Omrežnina  |  200  |  mesec | 1.976,8161 | 2.144,8455 |
|DN150,    |     |     |       |       |
|DN150/40   |     |     |       |       |
+-------------+---------+----------+--------------+-------------+
2. Storitev oskrbe s pitno vodo – vodarino:
+----------------+----------+----------------+------------------+
| VRSTA STORITVE | ENOTA  |CENA v EUR brez |CENA v EUR z 8,5 %|
|        |     |   DDV    |    DDV    |
+----------------+----------+----------------+------------------+
|  Vodarina  |  m3  |   0,4602   |   0,4993   |
+----------------+----------+----------------+------------------+
3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. marca 2013 dalje.
Zap. št. VC-004/2013-HE
Murska Sobota, dne 1. marca 2013
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

AAA Zlata odličnost