Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

810. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini, stran 2911.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 19. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Družbena lastnina imetnik pravice uporabe: Nepremičnine« na naslednjih zemljiščih:
– parcela št. 512/1, k.o. 130 – Lipa (ID 1679146), ID znak: 130-512/1-0, pot v izmeri 97 m2,
– parcela št. 829/1, k.o. 130 – Lipa (ID 4702840), ID znak: 130-829/1-0, pot v izmeri 385 m2,
– parcela št. 863/1, k.o. 130 – Lipa (ID 651368), ID znak: 130-863/1-0, funkcionalni objekt v izmeri 1.226 m2,
– parcela št. 887/0, k.o. 130 – Lipa (ID 336432), ID znak: 130-887/0-0, pot v izmeri 1.565 m2,
– parcela št. 950/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4366691), ID znak: 130-950/0-0, pot v izmeri 2.398 m2,
– parcela št. 1357/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3695588), ID znak: 130-1357/0-0, pot v izmeri 2.274 m2,
– parcela št. 1453/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2519914), ID znak: 130-1453/0-0, pot v izmeri 418 m2,
– parcela št. 1499/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4702839), ID znak: 130-1499/0-0, pot v izmeri 678 m2,
– parcela št. 1548/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2351896), ID znak: 130-1548/1-0, pot v izmeri 4.203 m2,
– parcela št. 1715/1, k.o. 131 – Beltinci (ID 2571146), ID znak: 131-1715/1-0, dvorišče v izmeri 933 m2,
– parcela št. 2087/1, k.o. 130 – Lipa (ID 3191515), ID znak: 130-2087/1-0, pot v izmeri 590 m2,
– parcela št. 2231/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1847022), ID znak: 130-2231/0-0, pot v izmeri 336 m2,
– parcela št. 2274/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1176240), ID znak: 130-2274/0-0, pot v izmeri 1.782 m2,
– parcela št. 2567/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2688013), ID znak: 130-2567/1-0, pot v izmeri 1.848 m2,
– parcela št. 2673/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2688012), ID znak: 130-2673/1-0, pot v izmeri 769 m2,
– parcela št. 2675/1, k.o. 130 – Lipa (ID 6027357), ID znak: 130-2675/1-0, cesta v izmeri 54 m2,
– parcela št. 2675/2, k.o. 130 – Lipa (ID 6027358), ID znak: 130-2675/2-0, pot v izmeri 7.126 m2,
– parcela št. 2677/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3863342), ID znak: 130-2677/0-0, pot v izmeri 3.468 m2,
– parcela št. 2678/0, k.o. 130 – Lipa (ID 168895), ID znak: 130-2678/0-0, pot v izmeri 2.184 m2,
– parcela št. 2679/1, k.o. 130 – Lipa (ID 839753), ID znak: 130-2679/1-0, pot v izmeri 974 m2,
– parcela št. 2680/1, k.o. 130 – Lipa (ID 4702838), ID znak: 130-2680/1-0, pot v izmeri 3.199 m2,
– parcela št. 2682/1, k.o. 130 – Lipa (ID 3022910), ID znak: 130-2682/1-0, pot v izmeri 408 m2,
– parcela št. 2684/1, k.o. 130 – Lipa (ID 336431), ID znak: 130-2684/1-0, pot v izmeri 649 m2,
– parcela št. 2686/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351895), ID znak: 130-2686/0-0, pot v izmeri 3.693 m2,
– parcela št. 2687/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2182946), ID znak: 130-2687/0-0, pot v izmeri 953 m2,
– parcela št. 2688/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2182945), ID znak: 130-2688/0-0, pot v izmeri 503 m2,
– parcela št. 2882/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2855168), ID znak: 130-2882/0-0, pot v izmeri 1.841 m2,
– parcela št. 2896/0, k.o. 130 – Lipa (ID 336430), ID znak: 130-2896/0-0, pot v izmeri 1.920 m2,
– parcela št. 2897/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4858749), ID znak: 130-2897/0-0, funkcionalni objekt v izmeri 1.629 m2,
– parcela št. 2898/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3022909), ID znak: 130-2898/0-0, pot v izmeri 2.325 m2,
– parcela št. 2901/0, k.o. 136 – Melinci (ID 1782629), ID znak: 136-2901/0-0, cesta v izmeri 28.562 m2,
– parcela št. 2914/0, k.o. 136 – Melinci (ID 607112), ID znak: 136-2914/0-0, cesta v izmeri 14.684 m2,
– parcela št. 2928/0, k.o. 130 – Lipa (ID 5038293), ID znak: 130-2928/0-0, pot v izmeri 4.490 m2,
– parcela št. 2955/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1344079), ID znak: 130-2955/0-0, pot v izmeri 3.608 m2,
– parcela št. 2971/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4199376), ID znak: 130-2971/0-0, pot v izmeri 4.510 m2,
– parcela št. 2995/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4031789), ID znak: 130-2995/0-0, pot v izmeri 2.410 m2,
– parcela št. 3025/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1511771), ID znak: 130-3025/0-0, pot v izmeri 1.789 m2,
– parcela št. 3043/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3022908), ID znak: 130-3043/0-0, pot v izmeri 2.383 m2,
– parcela št. 3062/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4534452), ID znak: 130-3062/0-0, pot v izmeri 4.407 m2,
– parcela št. 3086/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2519913), ID znak: 130-3086/0-0, pot v izmeri 3.788 m2,
– parcela št. 3109/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351894), ID znak: 130-3109/0-0, pot v izmeri 3.584 m2,
– parcela št. 3143/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4534451), ID znak: 130-3143/0-0, pot v izmeri 4.056 m2,
– parcela št. 3179/2, k.o. 130 – Lipa (ID 3022907), ID znak: 130-3179/2-0, pot v izmeri 981 m2,
– parcela št. 3179/3, k.o. 130 – Lipa (ID 2014721), ID znak: 130-3179/3-0, pot v izmeri 134 m2,
– parcela št. 3180/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351893), ID znak: 130-3180/0-0, pot v izmeri 4.572 m2,
– parcela št. 3181/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2182944), ID znak: 130-3181/0-0, pot v izmeri 2.467 m2,
– parcela št. 3212/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3695587), ID znak: 130-3212/0-0, pot v izmeri 1.896 m2,
– parcela št. 3219/3, k.o. 130 – Lipa (ID 4534450), ID znak: 130-3219/3-0, pot v izmeri 1.685 m2,
– parcela št. 3232/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4199375), ID znak: 130-3232/0-0, pot v izmeri 1.926 m2,
– parcela št. 3233/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2014720), ID znak: 130-3233/1-0, pot v izmeri 2.992 m2,
– parcela št. 3292/0, k.o. 130 – Lipa (ID 1679145), ID znak: 130-3292/0-0, pot v izmeri 3.349 m2,
– parcela št. 3318/1, k.o. 130 – Lipa (ID 2519912), ID znak: 130-3318/1-0, pot v izmeri 372 m2,
– parcela št. 3328/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2351897), ID znak: 130-3328/0-0, pot v izmeri 1.353 m2,
– parcela št. 3346/1, k.o. 130 – Lipa (ID 6027350), ID znak: 130-3346/1-0, pot v izmeri 41 m2,
– parcela št. 3346/2, k.o. 130 – Lipa (ID 6027351), ID znak: 130-3346/2-0, pot v izmeri 3.177 m2,
– parcela št. 3432/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3191514), ID znak: 130-3432/0-0, pot v izmeri 3.224 m2,
– parcela št. 3433/0, k.o. 130 – Lipa (ID 676), ID znak: 130-3433/0-0, pot v izmeri 6.393 m2,
– parcela št. 3513/0, k.o. 130 – Lipa (ID 336429), ID znak: 130-3513/0-0, pot v izmeri 2.085 m2,
– parcela št. 3540/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4031788), ID znak: 130-3540/0-0, pot v izmeri 1.051 m2,
– parcela št. 3571/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3191513), ID znak: 130-3571/0-0, pot v izmeri 9.628 m2,
– parcela št. 3572/0, k.o. 130 – Lipa (ID 2519911), ID znak: 130-3572/0-0, pot v izmeri 5.063 m2,
– parcela št. 3573/0, k.o. 130 – Lipa (ID 4366690), ID znak: 130-3573/0-0, pot v izmeri 6.765 m2,
– parcela št. 3574/0, k.o. 130 – Lipa (ID 3022906), ID znak: 130-3574/0-0, pot v izmeri 9.459 m2,
– parcela št. 3575/0, k.o. 130 – Lipa (ID 996112), ID znak: 130-3575/0-0, pot v izmeri 6.144 m2,
– parcela št. 3576/0, k.o. 130 – Lipa (ID 491824), ID znak: 130-3576/0-0, pot v izmeri 2.120 m2,
– parcela št. 3577/0, k.o. 130 – Lipa (ID 156789), ID znak: 130-3577/0-0, pot v izmeri 3.871 m2.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »Družbena lastnina imetnik pravice uporabe: Nepremičnine, Kardoševa ulica 2, M. Sobota, 9000 Murska Sobota – dostava« in postanejo last Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, matična štev. 5883016000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, matična štev. 5883016000 ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-19-243/V
Beltinci, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost