Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

805. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih, stran 2910.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 84/07) se v 22. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na bazenskih kopališčih, ki imajo video nadzorni sistem in morajo imeti v eni delovni izmeni več kot štiri reševalce iz vode, se lahko v času, ko je zasedenost kopališča manjša od 75 odstotkov največjega dovoljenega števila obiskovalcev, število reševalcev iz vode zmanjša za največ 25 odstotkov, pod pogojem, da video nadzorni sistem pokriva vsaj 90 odstotkov vseh kopalnih površin in bazenskih ploščadi. Eden od reševalcev iz vode mora v tem primeru preko video nadzornega sistema neprekinjeno nadzorovati kopalno površino in bazensko ploščad. Upravljavec kopališča mora zagotavljati, da se zaradi takega ukrepa raven varstva pred utopitvami na kopališču ne bo zmanjšala, in poskrbeti za brezhibno delovanje video nadzornega sistema.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
V 25. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prisotnost redarja pri vodni atrakciji ni potrebna, če je na vhodu vodne atrakcije nameščena avtomatska fizična zapora ali svetlobna signalizacija in če upravljavec zagotavlja nezmanjšano varnost uporabnikov vodne atrakcije ter brezhibno delovanje sistema. Avtomatska fizična zapora ali svetlobna signalizacija mora delovati tako, da se vhod na napravo sprosti šele takrat, ko predhodni kopalec zapusti območje tveganja.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2013-15
Ljubljana, dne 14. marca 2013
EVA 2013-1911-0001
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost