Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

799. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 2868.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 – ZPIZ-2) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07, 23/08, 119/08, 16/09, 96/09, 30/11 in 75/11) se 4.a člen spremeni tako, da se glasi:
»4.a člen
Za opravljanje carinskih formalnosti v zvezi s carinskimi deklaracijami, sprejetimi izven uradnih ur krajevno pristojne blagovne izpostave, je pristojna Izpostava Obrežje.
Izpostava Obrežje lahko na zahtevo deklaranta prepusti blago tudi v zvezi s carinskimi deklaracijami, ki so bile sprejete v času uradnih ur krajevno pristojne blagovne izpostave:
– če blago na dan sprejema deklaracije do poteka uradnih ur še ni bilo prepuščeno, čeprav so bili pogoji za vnos v zadevni postopek izpolnjeni;
– če je bilo odrejeno preverjanje deklaracije, pogoji za vnos v zadevni postopek pa so bili izpolnjeni šele izven uradnih ur krajevno pristojne izpostave.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-11/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1611-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost