Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 2410.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 124/07, 68/08, 73/08, 84/08, 24/09, 81/09, 4/10, 37/10, 74/11, 81/11 – popr. in 48/12) se v 1. členu besedilo »Direktivo Sveta 2011/84/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve Priloge III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 283 z dne 29. 10. 2011, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/84/EU)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno Direktivo Komisije 2012/21/EU z dne 2. avgusta 2012 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 208 z dne 3. 8. 2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/21/EU)«.
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 31. avgusta 2013 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s Prilogo Direktive 2012/21/EU.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s Prilogo Direktive 2012/21/EU, so lahko v prometu do 31. avgusta 2013.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2013
Ljubljana, dne 18. februarja 2013
EVA 2013-2711-0003
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje