Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

607. Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje, stran 2382.

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US), 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne 31. 1. 2013 in Občinski svet Občine Trebnje na 16. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje
1. člen
Naselje Razbore – k.o. Poljane – del se priključi k naselju Gornji Vrh.
2. člen
Del naselja Gornji Vrh se priključi k naselju Razbore – del.
3. člen
Naselje Razbore – del se preimenuje v Razbore.
4. člen
Natančni prikaz naselij, meja naselij in meje med občinama je razviden iz grafičnega prikaza registra prostorskih enot in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto.
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
5. člen
Stroške zamenjave hišnih tablic in veljavnih osebnih dokumentov za naselje Razbore, ki bodo zamenjani v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka, povrne Občina Trebnje na vlogo občana, ki jo je potrebno vložiti v roku 7 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga (v enakem besedilu) sprejmeta oba občinska sveta in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-01/2009
Šmartno pri Litiji, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
Št. 031-2/2012
Trebnje, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti