Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

604. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2013, stran 2379.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 16/11) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. redni seji dne 19. 2. 2013 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2013
I. UVOD
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2013 opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2013 financirali iz sredstev občinskega proračuna, in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa športa v Uradnem listu RS.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2013
II. a) V letu 2013 bo občina namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih« v višini 13.500,00 EUR in na proračunski postavki »19003 – Vrtci – dodatne dejavnosti – krožki« višini 636,00 EUR kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Občina v letu 2013 za sofinanciranje te dejavnosti namenja 100 % od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »19003 – Vrtci – dodatne dejavnosti – krožki«.
2. Športna rekreacija
Občina v letu 2013 za sofinanciranje te dejavnosti namenja 20 % od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«.
12. Delovanje društev, športne zveze ter zavodov, povezanih s športom na lokalni ravni
Občina v letu 2013 za sofinanciranje delovanja društev namenja 80 % od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«.
II. b) Vsebine, za katere občina v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja mladine:
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
1.3.2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (od 15 do 20 let)
1.4. Športna dejavnost študentov
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
8. Založniška dejavnost in informiranje o športu v medijih
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
11. Informacijski sistem na področju športa.
Št. 007-0004/2013-2
Rečica ob Savinji, dne 19. februarja 2013
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti