Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/8 k.o. Šentjanž (932), stran 2376.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. seji dne 19. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/8 k.o. Šentjanž (932)
I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/8, v izmeri 68 m², k.o. Šentjanž (932).
II.
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-6
Rečica ob Savinji, dne 19. februarja 2013
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost