Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01) – za območje Občine Rečica ob Savinji, stran 2375.

V skladu z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) ter 16. členom Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. redni seji dne 19. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01) – za območje Občine Rečica ob Savinji
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01) – za območje Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: PUP) se dopolni tako, da se za 7. členom doda nov, 7.a člen, ki se glasi:
»Na vseh območjih urejanja s PUP so možni naslednji posegi v prostor:
a) gradnja, rekonstrukcija ali odstranitev cestnega omrežja s pripadajočimi objekti (mostovi, vodnogospodarske ureditve v območju mostov, avtobusna postajališča, ograje, prometna signalizacija ipd.),
b) gradnja, rekonstrukcija ali odstranitev kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti (črpališča, razbremenilniki, dušilke, zadrževalniki ipd.),
c) gradnja, rekonstrukcija ali odstranitev vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti (črpališča, vodohrani, zajetja ipd.),
d) gradnja, rekonstrukcija ali odstranitev energetskega omrežja s pripadajočimi objekti (transformatorske postaje, toplotne podpostaje, plinske postaje ipd.),
e) gradnja, rekonstrukcija ali odstranitev žičnega ali brezžičnega telekomunikacijskega omrežja s pripadajočimi objekti (razdelilne postaje, bazne postaje ipd.),
f) gradnja objektov in ureditve za potrebe varnosti,
g) ureditve obstoječih in novih zelenih površin.«.
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-3
Rečica ob Savinji, dne 19. februarja 2013
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti