Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava, stran 2372.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, popravek 32/85, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46 in 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 75/10, 48/11, 55/11 in 56/12) je Občinski svet Občine Lendava na 29. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04, 139/06, 122/07, 5/10 in 107/12) se doda novi 17. člen, ki glasi:
»Oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo zavezanci zaradi socialne ogroženosti, vendar za največ dve leti za zazidana stavbna zemljišča in za največ eno leto za nezazidana stavbna zemljišča.
Plačevanja nadomestila so oproščeni zavezanci (fizične osebe), ki prejemajo denarno pomoč, denarni dodatek ali druge prejemke, kolikor skupni prejeti prejemki na člana gospodinjstva ne presegajo ½ praga tveganja revščine.
Zahtevku za oprostitev plačila nadomestila se ne ugodi oziroma se odobrena oprostitev ukine:
– kolikor se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost zavezanca in članov gospodinjstva, ki živijo skupaj z zavezancem, oziroma oseb, ki jih do zavezanca veže preživninska obveznost;
– kolikor se ugotovi, da z zavezancem živijo osebe, ki niso člani skupnega gospodinjstva, pa pridobivajo dohodke.
O oprostitvah plačila nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka občinska uprava za vsako leto posebej. Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec do odmere nadomestila za tekoče leto. Po prejemu odločbe o odmeri nadomestila pa lahko zavezanci v zakonitem roku ugovarjajo odmeri nadomestila pri pristojnem davčnem uradu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za izračun nadomestila uporabe stavbnega zemljišča v letu 2013.
Št. 015030069/04
Lendava, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti