Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

577. Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede, stran 2347.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS-UPB3) je Senat Fakultete za komercialne in poslovne vede na 50. (dopisni) seji dne 13. 2. 2013 sprejel
D O P O L N I T E V P R A V I L N I K A
o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede
1. člen
Dopolni se IV. alineja in po novem glasi:
»– diplomo o zaključenem doktorskem študijskem programu tretje stopnje – doktoratu znanosti«.
2. člen
(ni sprememb)
3. člen
V odstavku, ki se navezuje na podatke, ki jih vsebuje diplomska listina, se doda še podatek o »znanstvenem naslovu doktoranda ter naslov doktorske disertacije«.
4. člen
(ni sprememb)
5. člen
(ni sprememb)
6. člen
(ni sprememb)
7. člen
Dopolnitev pravilnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave.
Celje, dne 21. februarja 2013
Predsednica Senata
izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok l.r.
Dekanja

AAA Zlata odličnost