Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

575. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2013, stran 2346.

Na podlagi 105., 106 in tretjega odstavka 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. februarja 2013 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2013
1. člen
Svet Zavoda ugotavlja na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, da znaša stopnja rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar–december 2012, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje v letu 2011, 0,001.
Po tretjem odstavku 430. člena Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) je stopnja rasti iz prejšnjega odstavka višina uskladitve pokojnin od 1. januarja 2013, ki znaša 0,1 odstotek.
2. člen
V višini, določeni v drugem odstavku prejšnjega člena, se uskladijo pokojnine in drugi prejemki, uveljavljeni v letu 2013 in v skladu s 389. členom ZPIZ-2 tudi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljene do 31. decembra 2012.
3. člen
Med druge prejemke in pravice iz prejšnjega člena, ki se uskladijo po tem sklepu, se štejejo:
– pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
– prejemki na podlagi invalidnosti po prvem odstavku 107. člena ZPIZ-2,
– vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena ZPIZ-2,
– pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer znaša usklajena starostna oziroma družinska pokojnina po tem sklepu 234,48 eurov, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 oziroma njegovega zakonca 468,97 eurov,
– dodatek upravičencem do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ in preživnine po predpisih o preživninskem varstvu kmetov iz 405. člena ZPIZ-2,
– pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
– pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 in 61/10 – ZSVarPre) in
– akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91).
4. člen
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
5. člen
V višini, določeni v drugem odstavku 1. člena tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in prejemkov, ki so uživalcem pripadali za mesec januar 2013, po opravljenih uskladitvah po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2011 (Uradni list RS, št. 12/11), po uskladitvi po 143. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314 in 105/12 – ZUJF-A), po uskladitvi po Sklepu o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/11), po uveljavitvi v letu 2012 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2013.
Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov ter obračun razlike med pokojninami in prejemki, usklajenimi v višini, ugotovljeni s tem sklepom in že izplačanimi pokojninami in prejemki za januar 2013, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2013.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2013/32-2
Ljubljana, dne 18. februarja 2013
EVA 2013-2611-0014
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti