Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

570. Odredba o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole, stran 2336.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejema
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole
1. člen
Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je sprejel spremembe in dopolnitve prilagojenih izobraževalnih programov, sprejetih s Pravilnikom o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole (Uradni list RS, št. 100/03), ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na sejah dne 25. 10. 2012 in 13. 12. 2012, in sicer:
– prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
– prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo,
– prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne,
– prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne,
– prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in
– prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane otroke.
2. člen
(1) V prilagojenem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in prilagojenem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo se:
– spremeni predmetnik,
– določi učni načrti za predmet Likovna umetnost,
– določi učni načrti za predmet Glasbena umetnost in
– določi učni načrti za predmet Šport.
(2) V prilagojenem programu devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne, v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne, v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in prilagojenem programu devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane otroke se:
– spremenijo predmetniki,
– določi učni načrt obveznega predmeta Tuji jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– določi učni načrt neobveznega predmeta Drugi tuji jezik,
– določi učni načrti za predmet Domovinska in državljanska kultura in etika,
– določi učni načrti za predmet Likovna umetnost,
– določi učni načrti za predmet Glasbena umetnost,
– določi učni načrti za predmet Šport,
– določi prenovljeni učni načrt izbirnega predmeta Risanje v geometriji in tehniki ter
– določi nove izbirne predmete Klekljanje 1, Klekljanje 2, Klekljanje 3 in učni načrt za te predmete.
3. člen
Spremenjeni predmetniki in učni načrti iz prejšnjega člena se pričnejo uporabljati v šolskem letu 2013/2014.
4. člen
Spremenjene in dopolnjene prilagojene izobraževalne programe se objavi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2013
Ljubljana, dne 20. februarja 2013
EVA 2013-3330-0036
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti