Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013

Kazalo

296. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka, stran 1303.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10 in 2/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 20. redni seji dne 24. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/07 in 69/12) se črta zadnjo alinejo 19. člena, katere besedilo glasi: »Občinsko redarstvo«.
2. člen
V 23. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka se na koncu besedila, pred piko, doda nova alineja, ki glasi: »Občinsko redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2006
Škofja Loka, dne 24. januarja 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost