Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

164. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, stran 568.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11) se v prvi in drugi alineji prvega odstavka 53. člena, 55. členu ter v prvem odstavku 58. člena besedilo »4. februarja 2013« nadomesti z besedilom »15. oktobra 2014«.
2. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lastnik vozila, katerega vozilo bo med starodobna vozila uvrščeno pred 15. oktobrom 2014, lahko po tem datumu kadarkoli zamenja obstoječe registrske tablice za registrske tablice iz 40. člena tega pravilnika.
(2) Pri ponovni registraciji odjavljenega starodobnega vozila se ne glede na določbe četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika izdajo nove registrske tablice po tem pravilniku, razen v primeru, ko se registrske tablice hranijo v skladu s šestim odstavkom 40. člena zakona.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-439/2012
Ljubljana, dne 14. januarja 2013
EVA 2012-2430-0203
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor