Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

162. Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, stran 548.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, četrtega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 12. člena, prvega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 46. člena in 1. točke 57. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
1. člen
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenašajo priloge I, II, IV, V in VIII Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1251/2011 z dne 30. novembra 2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (UL L št. 319 z dne 2. 12. 2011, str. 43).
2. člen
S to uredbo se določajo:
– seznam dejavnosti na področju gradenj, ki je Priloga I in sestavni del te uredbe,
– seznam storitev na področju obrambe in varnosti, ki je Priloga II in sestavni del te uredbe,
– seznam vojaške opreme, ki je Priloga III in sestavni del te uredbe,
– seznam občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, ki je Priloga IV in sestavni del te uredbe,
– seznam informacij, ki morajo biti navedene v objavah, ki je Priloga V in sestavni del te uredbe,
– zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje, ki so Priloga VI in sestavni del te uredbe,
– način imenovanja, sestava, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predsednik, člani in njihovi namestniki, ter način delovanja medresorske komisije iz tretjega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV).
3. člen
(1) V medresorsko komisijo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) imenuje predstavnike Ministrstva za finance, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo ter njihove namestnike.
(2) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe, imenovane v medresorsko komisijo, so:
– državljanstvo Republike Slovenije in aktivno obvladanje slovenskega jezika,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«.
(3) Predsednik in člani medresorske komisije ter njihovi namestniki so lahko predčasno razrešeni, če vladi podajo odstopno izjavo ali ne izpolnjujejo več pogojev iz prve ali tretje alineje prejšnjega odstavka.
(4) Vlada imenuje tudi sekretarja medresorske komisije in njegovega namestnika, ki morata izpolnjevati pogoj iz tretje alineje drugega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Medresorska komisija odloča o izpolnjevanju pogojev za oddajo naročila v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZJNPOV. Medresorska komisija odloči o soglasju k naročilom iz prvega odstavka 11. člena ZJNPOV v obliki sklepa. Medresorska komisija sprejema odločitve z večino glasov vseh članov, vključno s predsednikom.
(2) Administrativne in tehnične pogoje za delo medresorske komisije zagotavlja Ministrstvo za obrambo.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-77/2012
Ljubljana, dne 17. januarja 2013
EVA 2011-1611-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti