Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

157. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2013, stran 505.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 74/07 in dop. 76/08, 79/09, 51/10) in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 19. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2013
Za zemljišča, ki so v lasti Občine Škofja Loka in se uporabljajo kot funkcionalno zemljišče k objektu, kot kmetijsko zemljišče ali kot zemljišče za postavitev letnih vrtov ali stojnice, se najemnina oziroma zakupnina za leto 2013 obračunava v skladu z naslednjimi ceniki:
Cenik najemnin zemljišč, ki se uporabljajo kot funkcionalno zemljišče k objektu
+-------------------------------+---------------------------+
|      Površina      |Cena letnega najema za leto|
|                |     2013 v EUR    |
+-------------------------------+---------------------------+
|do 50 m2            |           33,96|
+-------------------------------+---------------------------+
|od 51 m2 do 75 m2       |           50,96|
+-------------------------------+---------------------------+
|od 76 m2 do 100 m2       |           67,95|
+-------------------------------+---------------------------+
|od 101 m2 do 150 m2      |           101,92|
+-------------------------------+---------------------------+
|nad 151 m2           |         0,69 na m2|
+-------------------------------+---------------------------+
Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča
+-------------------------------+---------------------------+
|   Katastrska kultura    |   Letna zakupnina   |
|                |  za leto 2013 v EUR/ha  |
+-------------------------------+---------------------------+
|njiva             |           141,20|
+-------------------------------+---------------------------+
|travnik            |           114,89|
+-------------------------------+---------------------------+
|pašnik             |           43,06|
+-------------------------------+---------------------------+
|sadovnjak           |           161,63|
+-------------------------------+---------------------------+
Cenik najemnin zemljišč, ki se uporabljajo za postavitev letnih vrtov in stojnic
+-------------------------------+---------------------------+
|    Predmet najema     |    Cena najema    |
|                |  za leto 2013 v € za m2 |
+-------------------------------+---------------------------+
|postavitev letnega vrta    |        1,61 / mesec|
+-------------------------------+---------------------------+
|postavitev kioska, stojnice – |        2,16 / mesec|
|stalno             |              |
+-------------------------------+---------------------------+
|postavitev stojnice – občasno |         1,41 / dan|
+-------------------------------+---------------------------+
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0084/2012
Škofja Loka, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.