Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

156. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika Občine Škofja Loka o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka, stran 505.

Na podlagi 64. člena v zvezi z drugo alinejo 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12) in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10; v nadaljevanju: Statut) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 19. redni seji dne 20. decembra 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika Občine Škofja Loka o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
1. člen
Prvi odstavek 19. člena Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/07, 109/07, 15/12) se dopolni tako, da se glasi:
»Članom komisij, odborov ali svetov, ki jih ustanovi ali imenuje župan ter članom strokovnega odbora za izvedbo Škofjeloškega pasijona praviloma ne pripada pravica do plačila za opravljanje svoje funkcije v obliki sejnine, nagrade ali pravica do izplačila na drugih podlagah, pripada pa jim povračilo stroškov v skladu s 13. členom tega pravilnika.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2011
Škofja Loka, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.