Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

153. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred, stran 499.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12 in 41/12), v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota, izdajam naslednji
S K L E P
Delovno mesto direktorja javnega zavoda:
– Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, se za določitev osnovne plače uvrsti v 42 plačni razred.
Št. 100-0053/2011-11
Murska Sobota, dne 18. septembra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.