Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

143. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, stran 483.

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1. člen
Občina Kočevje bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, od uveljavitve novih cen obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dalje subvencionirala v višini 35 %.
Višina subvencije se vsako nadaljnje leto zmanjša po stopnji 5 %.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje.
3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Kočevje izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, v skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko se začnejo zaračunavati cene na podlagi Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje.
Št. 301-2/2012-1403
Kočevje, dne 4. januarja 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.