Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

142. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Spodnja Idrija, stran 483.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) Občinska volilna komisija Občine Idrija
R A Z P I S U J E
predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Spodnja Idrija
1. Občinska volilna komisija Občine Idrija razpisuje predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Spodnja Idrija, ki bodo v nedeljo, 24. marca 2013.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. januar 2013.
3. Za izvedbo predčasnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
Št. 041-0001/2013-3
Idrija, dne 16. januarja 2013
Predsednik Občinske volilne komisije
Andrej Rozman l.r.