Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

134. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava, stran 481.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 5. 11. 2012 sprejel
S K L E P
o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava
I.
V 3. točki Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava (Uradni list RS, št. 13/12) se v drugem stavku dodajo parc. št. 135/1, 134, del 125/2, *73, *74 in *75, 852/4, vse k.o. Trnava, zato se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 131/2, 131/3, 131/7, 132/1, 135/1, 134, del 125/2, *73, *74 in *75, 852/4 vse k.o. Trnava in parc. št. *135, *146, 231/1, 232/1, 233/2, 233/3, 234/1, 235/1, 409/1, 409/3, 410/1, 410/2, 412/1, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 412/7, 412/8, 412/9, 413/1, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 414/1, vse k.o. Orla vas.«
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 5. novembra 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.