Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

131. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012, stran 473.

Pogodbeni stranki:
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:
A N E K S Š T. 1
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/12, 43/12)
1. člen
V Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/12, 43/12) se spremeni 1. člen tako, da glasi: »Stranki kolektivne pogodbe sta soglasni, da se sklene kolektivna pogodba za čas do podpisa nove kolektivne pogodbe oziroma do konca leta 2013.«
V preostalem delu ostanejo členi Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/12, 43/12) nespremenjeni.
2. člen
Aneks je sestavni del Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se s 1. 1. 2013.
3. člen
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Podpisniki delojemalcev:
 
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Majda Marolt l.r.
 
Republiški odbor sindikata komunale dejavnosti
Mija Šuster l.r.
 
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
 
Podpisniki delodajalcev:
 
GZS Zbornica komunalnega gospodarstva
Janko Kramžar l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Tatjana Arčan l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 1. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-30 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6/11.