Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

126. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje, stran 464.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 odl. US in 10/12) družba ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba ADRIAPLIN d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
+-----------------+-------------------------------------------------------+
| Odjemna skupina |       Tarifna postavka – za mesec       |
+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| CDKi| Zakupljena|  Pavšal  |   Moč   | Zmogljivost |  Poraba  |
|   |zmogljivost|       |       |       |       |
+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|   |      |  (CFP)  |  (CFM)  |  (CFZ)  |  (CVP)  |
+-----+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Enota| [Sm3/leto]|  [EUR]  |  [EUR/kW] |  [EUR/  | [EUR/Sm3] |
|   |      |       |       | (Sm3/dan)] |       |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |      | brez | z DDV| brez | z DDV| brez | z DDV| brez | z DDV|
|   |      | DDV |   | DDV |   | DDV |   | DDV |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK1|  0-200  |1,7766|2,1319|   |   |   |   |0,2026|0,2431|
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK2| 201-500 |1,7766|2,1319|   |   |   |   |0,2026|0,2431|
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK3| 501-1.500 |5,7744|6,9293|   |   |   |   |0,1258|0,1510|
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK4|1.501-2.500|5,7744|6,9293|   |   |   |   |0,1258|0,1510|
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK5|2.501-4.500|5,7744|6,9293|   |   |   |   |0,1258|0,1510|
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK6|  4.501- |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|   |  10.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK7| 10.001- |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|   |  30.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK8| 30.001- |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|   |  70.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK9| 70.001- |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|   | 100.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK10| 100.001- |   |   |   |   |0,2236|0,2683|0,1036|0,1243|
|   | 200.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK11| 200.001- |   |   |   |   |0,2236|0,2683|0,1036|0,1243|
|   | 600.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK12| 600.001- |   |   |   |   |0,2236|0,2683|0,1036|0,1243|
|   | 1.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK13| 1.000.001-|   |   |   |   |0,2126|0,2551|0,1007|0,1208|
|   | 5.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK14| 5.000.001-|   |   |   |   |0,2126|0,2551|0,0300|0,0360|
|   | 15.000.000|   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK15|  Nad  |   |   |   |   |0,2126|0,2551|0,0300|0,0360|
|   | 15.000.001|   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+-------------------------------------------+-------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev   |    [EUR]    |
|                      +---------+---------+
|                      |brez DDV | z DDV |
+----------------------------------+--------+---------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje   | V(L) | 1,6599 | 1,9919 |
|meritev, kadar končni odjemalec ni|    |     |     |
|lastnik merilne naprave in jo   |    |     |     |
|sistemski operater vzdržuje,   |    |     |     |
|umerja in skladno s predpisi   |    |     |     |
|izvaja periodične menjave merilne |    |     |     |
|naprave              |    |     |     |
+----------------------------------+--------+---------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje   | V(U) | 0,6231 | 0,7477 |
|meritev, kadar sistemski operater |    |     |     |
|ni lastnik merilne naprave in jo |    |     |     |
|sistemski operater vzdržuje in  |    |     |     |
|umerja              |    |     |     |
+----------------------------------+--------+---------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje   | V(N) | 0,9272 | 1,1126 |
|meritev, kadar sistemski operater |    |     |     |
|ni lastnik merilne naprave ter je |    |     |     |
|ne vzdržuje in ne umerja     |    |     |     |
+----------------------------------+--------+---------+---------+
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 30. junija 2013.
Št. OM: UP 5110/12
Ljubljana, dne 17. decembra 2012
EVA 2012-2430-0235
ADRIAPLIN d.o.o.
Zakoniti zastopnik
ing. Lorenzo Maina l.r.