Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

123. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacija Drevored, ustanova”, stran 458.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Fundacija Drevored, ustanova, s sedežem Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacija Drevored, ustanova”, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 1250/12 z dne 20. 12. 2012 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 20. 12. 2012, pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanovitelj:
– Zavod DREVORED, Zavod za aktivno mesto, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, matična številka: 6021808000
ustanovil ustanovo:
– z imenom: Fundacija Drevored, ustanova,
– s sedežem: Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje.
2. Namen ustanove je organiziranje in izvajanje dobrodelnih in splošno koristnih akcij in projektov, še posebej v Občini Grosuplje, za lajšanje socialnih stisk.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1.000,00 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Andrej BREZEC, Jurčičeva cesta II 7, 1290 Grosuplje, Irena GANTAR, Brezje pri Grosupljem 93, 1290 Grosuplje, Urška GLIHA, Jerova vas 31, 1290 Grosuplje.
5. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.
Št. 12200-5/2012-4
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2013-2611-0001
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve