Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

122. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih, stran 457.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 90/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih (Uradni list RS, št. 54/08 in 61/08) se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2008/53/ES z dne 30. aprila 2008 o spremembi Priloge IV k Direktivi Sveta 2006/88/ES glede spomladanske viremije pri krapih (SVC) (UL L št. 117 z dne 1. 5. 2008, str. 27) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/88/ES)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2012/31/EU z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Priloge IV k Direktivi Sveta 2006/88/ES glede seznama vrst rib, dovzetnih za virusno hemoragično septikemijo, in črtanja vnosa za epizootski ulcerativni sindrom (UL L št. 297 z dne 26. 10. 2012, str. 26), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/88/ES)«.
2. člen
V Prilogi 3 se del II spremeni tako, da se glasi:.
»DEL II
Bolezni s seznama
+---------------------------------------------------------------+
|            EKSOTIČNE BOLEZNI            |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |    BOLEZEN    |   DOVZETNE VRSTE    |
+------------+----------------------+---------------------------+
|RIBE    |Epizootska      |šarenka/amerikanka     |
|      |hematopoetska nekroza |(Oncorhynchus mykiss) in  |
|      |(EHN)         |navadni ostriž (Perca   |
|      |           |fluviatilis)        |
+------------+----------------------+---------------------------+
|MEHKUŽCI  |okužba z Bonamia   |ostrige (Ostrea angasi in |
|      |exitiosa       |O. chilensis)       |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |okužba s Perkinsus  |ostrige (Crassostrea gigas |
|      |marinus        |in C. virginica)      |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |okužba z Microcytos  |ostrige (Crassostrea gigas,|
|      |mackini        |C. virginica, Ostrea    |
|      |           |conchaphila in O. edulis) |
+------------+----------------------+---------------------------+
|RAKI    |sindrom Taura     |kozice (Penaeus setiferus, |
|      |           |P. stylirostris in P.   |
|      |           |vannamei)         |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |bolezen rumene glave |kozice (Penaeus aztecus, P.|
|      |           |duorarum, P. japonicus, P. |
|      |           |monodon, P. setiferus, P. |
|      |           |stylirostris in P.     |
|      |           |vannamei)         |
+------------+----------------------+---------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|           NE-EKSOTIČNE BOLEZNI           |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |BOLEZEN        |   DOVZETNE VRSTE    |
+------------+----------------------+---------------------------+
|RIBE    |virusna hemoragična  |sled (Clupea spp.), ozimice|
|      |septikemija      |(Coregonus sp.), ščuka   |
|      |(VHS)         |(Esox lucius), vahnja   |
|      |           |(Gadus aeglefinus),    |
|      |           |pacifiška trska      |
|      |           |(G.macrocephalus), trska  |
|      |           |(Gadus morhua), lososi   |
|      |           |(Oncorhynchus spp.),    |
|      |           |šarenka/amerikanka (O.   |
|      |           |mykiss), Onos mustelus,  |
|      |           |potočna postrv (Salmo   |
|      |           |trutta), veliki romb    |
|      |           |(Scophthalmus maximus),  |
|      |           |papalina (Sprattus     |
|      |           |sprattus), lipan (Thymallus|
|      |           |thymallus) in vrsta    |
|      |           |morskega lista       |
|      |           |(Paralichthys olivaceus)  |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |infekciozna      |vrste lososov (Oncorhynchus|
|      |hematopoetska nekroza |keta, O. kisutch, O. masou,|
|      |(IHN)         |O. nerka, O. rhodurus in  |
|      |           |Oncorhynchus tshawytscha), |
|      |           |šarenka/amerikanka (O.   |
|      |           |mykiss) ter atlantski losos|
|      |           |(Salmo salar)       |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |koi herpes virus   |navadni krap in koi krap  |
|      |(KHV)         |(Cyprinus carpio)     |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |infekciozna anemija  |šarenka/amerikanka     |
|      |lososov (ISA)     |(Oncorhynchus mykiss),   |
|      |           |atlantski losos (Salmo   |
|      |           |salar) in morska postrv  |
|      |           |(Salmo trutta)       |
+------------+----------------------+---------------------------+
|MEHKUŽCI  |okužba z Marteilia  |ostrige (O. angasi, O.   |
|      |refringens      |chilensis, O. edulis, O.  |
|      |           |puelchana) užitna klapavica|
|      |           |(Mytilus edulis) in    |
|      |           |klapavica (M.       |
|      |           |galloprovincialis)     |
+------------+----------------------+---------------------------+
|      |okužba z Bonamia   |ostrige (O. angasi, O.   |
|      |ostreae        |chilensis, O. conchaphila, |
|      |           |O. denselammellosa, O.   |
|      |           |edulis, O. puelchana)   |
+------------+----------------------+---------------------------+
|RAKI    |bolezen belih pik   |vsi raki deseteronožci (red|
|      |           |Decapoda)         |
+------------+----------------------+---------------------------+
                                «.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-582/2012
Ljubljana, dne 11. januarja 2013
EVA 2012-2330-0256
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost