Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

120. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu, stran 450.

Na podlagi 57. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 138/06, 117/08 in 50/10) se v 1. členu besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12«.
2. člen
V Prilogi 2 se v prvem odstavku besedilo v prvem oklepaju spremeni tako, da se glasi: »Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2«, besedilo v drugem oklepaju pa se spremeni tako, da se glasi: »Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2«.
Pod naslovom »Vrsta dohodka (stolpec 2)« se v točki 16 za besedilom »Plačila za storitve« črta vejica in doda besedilo »svetovanja, trženja, raziskav tržišča, kadrovanja, administriranja, za informacijske in pravne storitve,«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-985/2012/10
Ljubljana, dne 14. januarja 2013
EVA 2012-1611-0207
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance